ĐẸP HẬU GIANG

Thơ Kin Giang

 

Hậu-giang ơi! Hậu-giang!

Đy l khc ruột của miền Nam

Nằm trong lng đất, trong lng nước...

Đất của miền Ty, nước Hậu-giang.

Hậu-giang ơi! Hậu-giang!

Con sng yu qu của miền Nam,

Đy dng nước bạc di rung cảm,

Khi sương vương vương dng xm lng.

Nơi đy dn sống no lnh lắm,

Với đất miền Ty, nước Hậu-giang,

Với tri Cần-thơ, rau Bảy ni,

Với kh Rạch-gi, la miền Nam.

Muối Bặc-liu mặn tnh biển cả,

Tiu H-tin nồng qu hương;

Thơm tho khi thuốc mi Cao-lnh,

C chy bi ngon: vị Sc-trăng.

Gạo "mng chim" thơm mi rạ ngọt,

Nấu nồi Hn đất, l Hn me;

Chụm than đượm lửa C-mau ấy...

Chan chứa bao tnh, i xứ qu...

Tu "mật cật", em chầm nn l,

Anh đội đầu che nắng che sương;

Khi cy khi cấy khi phăng lưới,

Anh nhớ mối tnh gi Hậu-giang.

Năm no thiếu o khng mng ngủ,

Nhớ đến bn tay gi Thất-sơn,

Len lỏi nhổ bng đương đệm np,

Mặc cho tiếng sng vọng bn đồn...

Qua ma nước nổi vng Chu-đốc,

Nhớ l C-mau, nhớ lng tre,

Nhớ choại U-minh, trm Cn go

Nh b mới ấm lửa đn khuya

Hn tre Ph-quốc d xa bi

Vẫn nhớ ph sa, mảnh đất liền,

Nước biển người ơi l mu đất,

Mu no m chẳng trở về tim!...

Nếu thiếu bng dừa soi bng nước,

Thiếu bng la trổ, bp măng tre;

Biển khng nổi sng, rừng khng gi...

Ta thiếu trong hồn nt đẹp qu.

Nếu c thương nữ ngưng cu ht,

C gi thương hồ bặt tiếng ca;

Biển sẽ trầm tư, sng sẽ khc...

Hồn qu chm lặng giữa tha ma.

Đ mấy ma thu mờ khi lửa,

Hậu-giang trầm mặc giữa cu kinh;

Mi nhang huyền ảo mờ sương khi,

Chung vọng niềm đau khc thi bnh

Bao gt giy đinh nhẫm luống cy,

Đất ny nhức nhối bởi chng gai...

Bấy nhiu nấm mộ, bao nhiu mu!

Lng đất lng người chung đắng cay...

Mười năm ging tố vừa tươi sng...

Mu mới ngừng rơi, lại chứa chan...

Sng mới vừa m, trời nổi gi...

Đon vin chưa hưởng, lại ly tan.

Trở lại xm dừa, ma lửa loạn.

Ngồi trn bến cũ, đm khng trăng.

Khu đn ti thấy trong dng nước,

C mu miền Nam, mu Hậu-giang.

Nước chảy một dng ra biển cả,

Vẫn mang tnh nước Cửu-long giang.

Nguồn ơi! d nước xa nguồn nước,

Nước vẫn nhớ nguồn: nước Việt-Nam.

Bao giờ cho nước thi pha mu!...

Nước đục rồi trong: nước Cửu-long...

Khi sng vươn ln mờ khi sng...

Hậu-giang mới đẹp cả lng sng...

 

Ty-đ, thng 6.1955