Frank Ford
TRỞ LẠI SÀI GÒN


  1. Trở lại Sài gòn: Sân bay Tân Sơn Nhứt
  2. Trở lại Sài gòn: MACV
  3. Trở lại Sài gòn: Cổng phụ căn cứ Tân Sơn Nhứt
  4. Trở lại Sài gòn: Cổng chánh căn cứ Tân Sơn Nhứt
  5. Trở lại Sài gòn: Đường Cộng Hòa
  6. Trở lại Sài gòn: Trung tâm Sài Gòn 1
  7. Trở lại Sài gòn: Trung tâm Sài Gòn 2
  8. Trở lại Sài gòn: Trung tâm Sài Gòn 3

Trang Nhà