VỊNH TƯỚNG TRNH MINH THẾ

 

Xuất thn dn giả đất Ty Ninh,

Thời cuộc đẩy đưa tướng họ Trnh

Chống Cộng th Ty nui ch kh,

Nương dn tựa Đạo dưỡng qun binh.

Cn khn sinh lộ lng chưa thấu,

Bt Qui trận đồ thế chẳng minh!

Tn Thuận sương mai cn phảng phất

Bng hnh tướng trẻ đất Ty Ninh.

*

* *

Bng hnh tướng trẻ đất Ty Ninh

Chuối Nước, Rừng Nhum (1) luyện chiến binh.

Ni Phụng ni Heo (2) hng cứ điểm,

Long Hoa Ta Thnh vững an ninh.

Rừng su cọp dữ từng vang tiếng

Phố thị binh oai khiến bỏ mnh.

Binh sĩ r rời, Thầy(3) lnh nạn

Ngũ Long (4) hờn vận nước điu linh!

 

03.10.07

Một con dn của Ngũ Long,

VƯƠNG KỲ VN

Sydney - Australia

 

GHI CH:

 

(1) Bi Lu Chuối Nước, Rừng Nhum thuộc vng Long Vỉnh, Long Phước huyện Bến Cầu, pha Ty sngVm Cỏ Đng, gip bin giới VN- Cambuchia, l chiến khu của lực lượng Cao Đi ly khai do Tướng TM.Thế chỉ huy. Php hnh qun đnh dẹp nhiều lần nhưng bị thất bại.

(2) Hai nhnh nhỏ của Ni B Đen. Ni Phụng nằm hướng đng bắc, ni Heo nằm hường Ty Nam của ni B.

(3) Đức Hộ Php Phạm Cng Tắc chạy sang Cambuchia lnh nạn v sau nầy mất ở đ, mi đến đầu năm 2006 hi cốt mới được cải tng về Ta Thnh Ty Ninh.

(4) Ngũ Long: 5 x mang chữ Long: Long An (Chot-Sre), Long Chữ, Long Giang, Long Khnh, Long Thuận nay thuộc huyện Bến Cầu, qu hương của tướng TMT.