TUYỂN TẬP VĨNH BẢO

   Viết và nói về Vĩnh Bảo:

 1. Phỏng vấn Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo [29-9-09]
 2. Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo: Vẫn miệt mài tìm kiếm môn sinh lý tưởng
 3. Nhạc sư Vĩnh Bảo nhận Huy Chương Văn Học Nghệ Thuật của Pháp (12/1/2009)
 4. Nghe diễn văn đáp từ của Nhạc sư Vĩnh Bảo trong ngày nhận Huy Chương tại Tòa Tổng Lãnh Sự Pháp (TP/HCM)
 5. Trần Quang Hải. Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo: 65 năm với đàn tranh
 6. Nguyễn Thuyết Phong. Nguyễn Vĩnh Bảo, bậc thầy của âm nhạc tài tử miền Nam
 7. Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo: Người được Tổng thống Pháp vinh danh
 8. Bộ Văn hóa Pháp tặng Huy chương Văn Học Nghệ thuật (Officier des Arts et des Lettres) cho nhạc sư Vĩnh Bảo (tháng 4, 2008)
 9. Một tạp chí Hà Nội phỏng vấn nhạc sư Vĩnh Bảo (Tháng 7, 2008)
 10. Đài phát thanh SBS Úc châu phỏng vấn nhạc sư Vĩnh Bảo (Tháng 5, 2008)
 11. Đài truyền hình VN phỏng vấn nhạc sư Vĩnh Bảo (Tháng 7, 2007)

Những sáng tác của Vĩnh Bảo:


Trang Nhà

Nhạc sư Vĩnh Bảo và cây đàn tranh