Trần Minh Thương
TUYỂN TẬP BIÊN KHẢO

 1. Nói Chơi… Nét Văn Hóa Đặc Sắc Của Người Bình Dân Qua Ca Dao Tây Nam Bộ
 2. Chuyện “Mèo-Chuột” Trong Đời Sống Người Bình Dân Miền Tây
 3. “Mượn” Trong Đời Sống Văn Hóa Người Bình Dân Tây Nam Bộ
 4. Những mẩu chuyện dân gian thể loại đặc biệt của văn học dân gian miệt Cửu Long Giang
 5. Các dụng cụ đánh bắt cá, tôm... trong dân gian Tây Nam Bộ
 6. Các dụng cụ bẫy rập dùng bắt các động vật vật trên cạn trong dân gian Sóc Trăng
 7. Đám cưới của người Việt ở Sóc Trăng – Xưa Và Nay
 8. Tiếng Việt gốc Khmer trong ngôn ngữ bình dân ở miền Tây Nam Bộ - Nhìn từ góc độ ca dao
 9. Cây bần trong văn hoá dân gian Tây Nam Bộ
 10. Hình tượng con rùa trong văn hoá dân gian Nam Bộ
 11. Ma quỷ trong văn hóa dân gian miền Tây Nam Bộ
 12. Theo dấu chân chúa Nguyễn Ánh qua các giai thoại dân gian miệt Cửu Long
 13. Thể loại văn bia và các bài bia tạc công đức Thoại Ngọc Hầu
 14. Cách nói của người Tây Nam Bộ qua ca dao
 15. Cây cầu trong đời sống người Tây Nam Bộ
 16. Hình Tượng Con Rắn Trong Văn Hoá Dân Gian Tây Nam Bộ
 17. Cây Dừa – Dưới góc nhìn văn hóa dân gian

Trang Nhà