Nguyễn Văn Sâm
TUYỂN TẬP BIÊN KHẢO
& TRUYỆN NGẮN


  VIẾT VỀ NGUYỄN VĂN SÂM
 1. Tiểu sử Nguyễn Văn Sâm
 2. Thanh Phong. Mạn Đàm Với Hai Giáo Sư Nguyễn Văn Sâm Và Nguyễn Ngọc Bích
 3. Phan Tấn Hải. Đọc Truyện Nguyễn Văn Sâm: Tập 'Quê Hương Vụn Vỡ'
 4. Phan Tấn Hải. Sách Thơ Tuồng Chàng Lía của GS Nguyễn Văn Sâm
 5. Phan Tấn Hải. Việt Học Ra Mắt 2 Tác Phẩm Của GS Nguyễn Văn Sâm
 6. Nguyễn Vy-Khanh. Đọc "Khói sóng trên sông" của Nguyễn Văn Sâm
 7. Nguyễn Đình Hòa. "Nguyễn Văn Sâm. Khói sóng trên sông" (World Literature Today)
 8. Đàm Trung Pháp. Đọc Khói Sóng Trên Sông của nhà văn Nguyễn Văn Sâm
 9. Nguyễn Thiên Thụ. Đọc Quê Hương Vụn Vỡ của Nguyễn Văn Sâm
 10. Trần Văn Nam. "Nguyễn Văn Sâm, Nhà Văn Viết Về Những Lập Nghiệp Lên Từ Sông Bến Nghé"
 11. Ngọc Anh. Có Chút Nắng Mùa Đông
 12. Nguyễn Đình Toàn. Bông Hồng Tạ Ơn
 13. Hoàng Nhất Phương. Điểm sách “Quê Hương Vụn Vỡ” của Nguyễn Văn Sâm


 14. VĂN HỌC BIÊN KHẢO
 15. Nguyễn Xuân Hoàng, Nhà Văn Lững Thững Trong Đời
 16. Bạt cho "Một Vợ Một Chồng" của Nguyễn Tấn Hưng
 17. Thanh Nam và Con Người Bất Hạnh Cô Đơn
 18. Giới thiệu ngắn gọn một nhà văn: Phi Vân
 19. Bịnh, đọc thơ bệnh Cao Chu Thần
 20. Vài cảm nghĩ về Đông Hồ
 21. Đến vời Sơn Khanh một giờ
 22. Sau năm mươi năm. Nói chuyện với tác giả Người Yêu Nước.
 23. Thơ bình dân TRƯƠNG NGÁO hay Người Đi Đòi Nợ Phật - Nguyễn Văn Sâm giới thiệu và sơ chú (2009)
 24. Paul Trịnh Khánh Minh. Á Thánh Gẫm Tử Vì Ðạo Vãn [Bản in quốc ngữ 1909] - Nguyễn Văn Sâm chú thích và giới thiệu (2009)
 25. Trịnh Khánh Tấn. Ăn ở phải đạo hay Cang-Thường-Lược-Luận (1914) - Nguyễn Văn Sâm chú thích và giới thiệu (2009)
 26. Người nhìn thấy những vấn đề văn hóa của thời đại mình: Nguyễn Văn Vĩnh
 27. Thế kỷ của văn học quốc ngữ, thế kỷ 20
 28. Truyện Ngắn, nàng tiên mờ ảo gần mà xa, xa mà gần đối với nhà văn
 29. Kim Gia Định Phong Cảnh Vịnh
 30. Chàng Nhái - Chằng Tinh: Tản mạn về một truyện thơ ở đồng bằng Cửu Long.
 31. Tô Nguyệt Đình.
 32. Giới thiệu một tuồng xưa, như là nén hương dâng thầy nhân ngày giỗ đầu.
 33. Thăm nhà văn già xứ dừa.
 34. Vài suy nghĩ về ngọn đuốc tuệ 1963.
 35. Nói chuyện nầy nọ về Một Số Từ Hơi Xưa.
 36. Loạn Bút Về Thanh Nam.
 37. Nguyễn Chí Thiện.
 38. Viết về người thầy hơn năm chục năm không gặp.
 39. Sống đến cuối đời như một nhà văn
 40. Tản Mạn về Kiên Giang, nhà thơ Minh hương Việt hóa

  THƠ
 41. Không Ai Chịu Lỗi
 42. Nước mắt ly rượu
 43. Đọc thơ người tình cũ
 44. Trầm ngâm
 45. Nói với cháu nhỏ mới sanh
 46. Võ Trường Toản ở miền Nam

 47. VĂN CHƯƠNG TRANH ĐẤU MIỀN NAM

 48. VĂN HỌC NAM HÀ

 49. VĂN HỌC NAM KỲ LỤC TỈNH

 50. GIỚI THIỆU TÁC PHẨM CHỮ NÔM

 51. TRUYỆN NGẮN

Trang Nhà

GS Nguyễn Văn Sâm (ảnh 2008)