Vương Hồng Sển
TUYỂN TẬP BIÊN KHẢO


  VIẾT VỀ VƯƠNG HỒNG SỂN
 1. Wikipedia-Tiểu Sử Vương Hồng Sển
 2. Ngô Nhân Dụng. Thời buổi “31 Tháng Tư” của Vương Hồng Sển
 3. Nguyễn Quyết Thắng. Nhà cổ ngoạn Vương Hồng Sển (1902-1996) và các tác phẩm của ông
 4. Hồng Hạc. Chuyện tình Cụ Vương Hồng Sển

  TÁC PHẨM CỦA VƯƠNG HỒNG SỂN
 5. Sài Gòn Năm Xưa
 6. Sài Gòn Tạp Pín Lù
 7. Hơn Nửa Đời Hư
 8. 50 năm mê hát cải lương (Trích Hồi Ký)
 9. 50 năm mê hát cải lương (Đọc truyện - Phần 1)
 10. 50 năm mê hát cải lương (Đọc truyện - Phần 2)

Trang Nhà