THƠ & TRUYỆN NGẮN
TRANG THẾ HY

* * * * *
 1. Tiểu sử Trang Thế Hy
 2. Lê Thiếu Nhơn. Trang Thế Hy giữa những câu thơ đắng và ngọt
 3. Nguyễn Thị Kỳ - Phương Yến. Nhà văn Trang Thế Hy: Với văn chương, tôi là người tình đắm say và... hờ hững!
 4. Nguyên Ngọc. Trang Thế Hy : Người hiền của văn học Nam bộ
 5. Thăm nhà văn già xứ dừa.

  Sáng Tác Của Trang Thế Hy

 6. Nguồn cảm mới
 7. Chút hào quang đã mất
 8. Mỹ Thơ
 9. Thèm thơ
 10. Xứ xa và xứ mơ
 11. Trời xanh như mắt em
 12. Thơ

Trang Nhà

Nhà văn Trang Thế Hy