NÓI CHUYN HÁT BỘI

Nam Sơn Trần Văn Chi

 

Sân khấu Việt Nam có ba bộ môn thịnh hành là hát bội, cải lương và thoại kịch. Riêng hát bội là loại h́nh sân khấu cổ điển và đặc biệt, bởi: 1/ Nội dung tuồng tích phản ảnh lối sống theo luân lư Nho giáo, bài bản xưa, cho nên không phải người nào xem hát bội cũng hiểu; 2/ Nghệ thuật hát bội từ cảnh trí sân khấu, điệu bộ ca múa, vẽ mặt vừa cường điệu vừa mang tánh “tượng trưng”, ẩn dụ khiến người coi phải quan sát tường tận, suy nghĩ và phải am tường nghệ thuật mới lănh hội được.

* * *

“Hát bội” hay “hát bộ” nhiều người vẫn chưa thống nhứt cách gọi và có nhiều cách giải thích khác nhau. Nhưng đa số cho là “hát bội”.

Theo tự điển “Đại Nam Quốc Âm Tự Vị” của Huỳnh Tịnh Của giải thích: “bội” là “hơn” là “bằng hai”, và hát bội là “con hát, kẻ làm nghề ca hát”.

Hát bội do chữ “bội” mà ra. Bởi lẽ xem hát bội ai cũng thấy rằng từ cách vẽ mặt, điệu bộ, lời nói... cái ǵ cũng làm gia bội thêm, cường điệu thêm rất nhiều.

Nguồn gốc hát bội từ đâu?

Theo ông Đỗ Văn Rỡ th́ 'hát bội” là nghệ thuật có nguồn gốc VN là chủ yếu, ảnh hưởng của Trung Quốc, của Chiêm Thành đến sân khấu cổ truyền Việt Nam là điều không thể phủ nhận. (Địa chí Văn Hóa Thành Phố HCM, tập III, nxb TPHCM 1998).

Theo lịch sử, năm 1283, tướng nhà Nguyên là Toa Đô sang xâm chiếm nước ta, bị Trần Hưng Đạo đánh đuổi, quân ta bắt sống được nhiều tù binh trong đó có 12 danh ca biết múa hát mà nổi tiếng là Lư Nguyên Cát. Vua Trần Nhân Tông hậu đăi và truyền Lư Nguyên Cát dạy cho người ḿnh thêm về điệu hát bội.

Trước đó ta đă biết múa hát, “tuồng tích” nội dung đă có trước rồi, chỉ học lối vẽ mặt, y trang và các điệu múa của Trung Quốc mà thôi.

Điều này đă được chứng minh qua h́nh ảnh trên mặt trống đồng, ở đó có khắc h́nh người hóa trang, nhảy múa với vũ khí và chắc phải có ca hát nữa.

Thời kỳ Việt Nam độc lập vào thế kỷ thứ X, triều nhà Lư, đến nhà Trần nước ta phát triền rực rỡ về chánh trị, học hành, xă hội và hát bội chắc sẽ phát triển vào lúc này.

Hát bội thời nhà Lư cũng như Hát Chèo, chỉ là tṛ chơi ca múa giải trí và tự phát trong dân gian. Khi hát bội vào đến cung đ́nh th́ có xiêm y rực rỡ, có nội dung hỉ, nộ, ái, ố... và tuồng tích rơ nét.

Cứ như thế hát bội ở nước ta phát triển song hành làm 2 ḍng: dân gian và cung đ́nh, tương tác nhau, bổ sung nhau đưa nghệ thuật hát bội phát triển đến thời Hậu Lê.

Đến năm 1437 vua Lê Thái Tông (1437-1442) ra lịnh đuổi hát bội ra khỏi cung đ́nh. Vua c̣n ra lệnh cấm quan lại, con cái nhà quan lấy đào hát làm thê thiếp.

Lư do nêu ra là “v́ hát bội có hại đến việc giáo hóa”, v́ hát bội có ư “bôi lọ người làm vua, làm quan.” Điều nầy được ghi vào trong Bộ Lễ.

Năm 1462 vua Lê Thánh Tông c̣n định ra lê cấm con nhà hát bội, tuồng, chèo, ả đào không được đi thi, và ông Đào Duy Từ nằm trong trường hợp này.

Do đó hát bội chỉ c̣n tồn tại trong dân gian và hoạt động không công khai. Nên mới có câu ca dao “Trồng trầu, trồng lộn với tiêu/ Con theo hát bội, mẹ liều con hư!”

Xem như vậy hát bội nguồn gốc của Việt Nam, sau nầy lấy thêm “điệu múa”, nhạc của Trung Hoa từ thế kỷ XIII. Hát bội bị suy tàn ở đàng Ngoài và phát triển manh ở đàng Trong nhờ Đào Duy Từ.

Rồi hát bội chịu ảnh hưởng Chàm khi nào?

Nguyễn Hoàng vốn có ư muốn “dời đổi phong tục” (Phan Khoang, Lịch sử Đàng Trong) nên đến khi Đào Duy Từ chạy vào Nam, được chúa Săi Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1635 thâu dùng cử làm Nội Tán. Đào Duy Từ (1572 -1634) vốn thông minh, giỏi thơ văn, binh thơ đồ trận, nhưng v́ thân phụ ông là Đào Tá Hán xuất thân nghề ca hát nên ông bị Hiến Ty Thanh Hóa không cho thi Hương.

Những người theo Đào Duy Từ, trong đó có bà con vốn theo hát bội, vào định cư ở phủ Hoài Nhơn B́nh Định, thâu nhận một số người địa phương lập gánh hát. Đào Duy Từ cố ư dạy dân hát theo giọng địa phương và ca hát kéo dài ra làm cho khác lối ca ngắt câu “ví ư, í ư” như lối ca hát bội của Lê Trịnh ở Bắc.

Đến năm 1404 Lư Thái Tông đi đánh Chiêm Thành bắt được nhiều hầu thiếp của vua Chiêm là Xạ Đẩu, đem về xây nhà riêng cho ở và truyền họ múa hát cho vua xem từ đó hát bội mang ảnh hưởng Chàm. (Theo Việt Nam Sư Lược của Trần Trọng Kim)

Đến năm 1679 các tướng Minh như Dương Địch Ngạn, Hoàng Tiến, Trần Thượng Xuyên được Chúa Nguyễn cho tị nạn ở Mỹ Tho, Biên Ḥa; rồi đến năm 1708 Mạc Cửu dâng đất Hà Tiên cho Chúa th́ nghệ thuật hát Tiều, hát Quảng của người Hoa ảnh hưởng lên hát bội Việt Nam đồng thời và làm cho tánh chất Chàm mờ đi rất nhiều.

Năm 1698 Nguyễn Hữu Cảnh đặt nền móng cho Đông Phố, Gia Định, Biên Ḥa, rồi đất Lục Tỉnh thuộc về chúa, nhưng văn hóa Chân Lạp (Miên) không để lại dấu vết nào trong nghệ thuật hát bội Việt Nam.

Hát bội Việt Nam vào đàng Trong phát triển mạnh, về nghệ thuật khởi đầu chịu ảnh hưởng người Chàm qua điệu “hơi Nam” nghe u buồn, uẩn ức, tâm t́nh thương cảm... rồi cuối cùng tiếp nhận hát Tiều, hát Quảng qua “hơi Khách” nghe vui tươi, trong sáng và huy hoàng làm nê hát bội Việt Nam.

Riêng ở B́nh Định hát bội tạo riêng cho ḿnh sắc thái đặc biệt trở thành cái nôi của hát bội miền Trung.

Hát bội B́nh Định cũng gốc từ Đào Duy Từ cải biến từ Hát Chèo ngoài Bắc với lối hát của Chiêm Thành. Đến thời Tự Đức hát bội B́nh Định được Đào Tấn xây dựng nặng phát triển hướng về “trí thức - cung đ́nh” văn chương bác học.

Đào Tấn (1845-1917) người B́nh Định. Đỗ Cử nhơn, làm quan đến hiệp tá đại học sĩ, có tiếng là người thanh liêm và công b́nh.

Tương truyền rằng thuở xưa Đào Tấn có mở trường dạy hát bội tại quê ông lấy tên là “Học bộ đ́nh”. Đào Tấn là người có công sáng lập và phát triển hát bội B́nh Định lên đến “tuyệt đỉnh về nghệ thuật cũng như văn chương” và những kép hát nổi tiếng thời Đào Tấn đều được phong tặng phẩm hàm. (Theo Quách Tấn, Nước Non B́nh Định)

Đào Tấn c̣n là người soạn nhiều tuồng hát bội hay được lưu truyền về sau như tuồng Trầm Hương, Tân Dă, Cổ Thành, Hoàng Cổ, Vạn Bửu Tŕnh Tường, Quần Tiên Hiến Thoại, Tứ Quốc Lai Vương... Các tuồng ông nhuận sắc như Hồ Sanh, Khuê Các Anh Hùng, Sơn Hậu, Hoàng Phi Hổ...

Hát bội B́nh Định xưa cũng hát trong đ́nh, miếu hoặc tại tư gia. Rạp dựng tạm, sân khấu “không có ǵ hết” ngoài bộ ván, có tấm vải che hậu trường làm phông, trên có đôi liễn. Người coi hát chỉ quan tâm đến điệu bộ hơn là ca trúng hay trật khen chê tùy tùy theo người cầm chầu.

Người B́nh Định rất mê hát bội và sau nấy có nhiều người trở thành đào kép cải lương. Vua Tự Đức và Thành Thái cũng rất mê hát bội. Hát bội B́nh Định bắt đầy suy tàn sau khi Đào Tấn chết.

* * *

Hát bội là một loại h́nh sân khấu mang tánh “tượng trưng” (art symbolique) về: cảnh trí-sân khấu, điệu bộ-ca diễn, và vẽ mặt-y trang

-Về cảnh trí sân khấu hát bội rất đơn giản “không có ǵ hết. Đó có thể là bộ ván, cái sạp bằng gỗ trên có trải đệm hoặc chiếu bông, cũng có thể là “tiền đ́nh của cái đ́nh”... không đủ lớn và đủ cao, khán giả ngồi xa không trông thấy được.

Mọi cảnh trí bày ra trong cái không gian gọi là sân khấu đó đều đơn giản “nghèo nàn tầm thường” mang tánh ước lệ, tượng trưng. Yếu tố thời gian và không gian không được ghi trên tấm bảng “10 năm sau” hay “đây là từng núi”... như sân khấu cổ thời Shakespeare.

Trên sân khấu, phía sau có tấm màn phông xẻ đôi chính giữa nếu cần làm cửa ra vô của tướng soái hay vua; trước màn có cái bàn vài ba cái ghế ngồi, trên phông màn có treo đôi liễn viết mấy chữ Tàu nói lên tên tuồng hát.

Hai bên sân khấu là hai tầm màn che làm “cửa sanh cửa tử” cho đào kéo ra vô; phía trước có dựng tàn lọng gươm giáo.

Sân khấu như để cho “thầy tuồng” tùy nghi bố trí theo ư ḿnh qua điệu bộ và ca diễn của đào kép. Chỗ nầy có thể là triều đ́nh với bá quan văn vơ hay chốn hậu cung; có thể là băi chiến trường, nơi phi ngựa...

Chỉ có màn phông, Không có màn cảnh phụ, cũng không có đèn màu, đèn chiếu làm nổi bậc, mà tất cả chỉ có một loại ánh sáng.

Mặt tiền sân khấu có tấm màn kéo lên khi tŕnh diễn, thả xuống kéo lên khi đổi lớp, thả hẳn khi văn hát.

Cái bàn có chiếc ghế có thể là chỗ vua ngự. Cái ghế lật nằm xuống có thể làm nấm mộ để cô đào qú xuống khóc chồng, khóc cha! Hai chiếc ghế lật ngửa làm ḥn núi cảng lối ngựa phi...

Cái bàn khi th́ làm quán rượu, lúc lại là chỗ công quyền, chốn pháp đ́nh xử án... Hai chiếc chiếu trải làm sông làm biển, hoặc căng lên làm mây làm gió, tuyết v.v...

- Về điệu bộ ca diễn. Hát bội cái ǵ cũng được gia bội thêm trong đó có điệu bộ. Tuy nhiên mọi động tác gia bội đều phải tuân thủ theo một qui tắc nhứt định mà người nghệ sĩ phải biết.Tất cả động tác của nghệ sĩ trên sân khấu đều mang ư nghĩa tượng trưng sao cho người coi hát tưởng tượng ra hay h́nh dung ra nhân vật, ra t́nh huống thật của câu chuyện. Cho nên nói hát bội là một loại h́nh sân khấu mang tánh “nghệ thuật tượng trưng” là vậy. Như:

- Động tác cầm thương, tiếp nhận ngựa từ tên quân hầu là giả, là tượng trưng nhưng phải thể hiện được t́nh huống đang xảy ra trong kịch bản như lên ngựa xuất trận...

- Ông quan văn trung, quan nịnh vuốt râu thế nào? Quan vơ hữu vơng vô mưu, người nghĩa khí đều có cách vuốt râu, đi đứng ra sao?

- Tâm lư nhân vật trong hát bội buồn, giận, sợ, thương, ghét, yêu, ghen... cũng không như cải lương hay thoại kịch mà rất ư là gia bội thêm “màu mè”, khác thường nhưng mang tánh kinh điển “rất là hát bội”. Tất cả đều có nguyên tác.

- Về vẽ mặt, y trang. Hát bội có lối “vẽ mặt” đặc thù xuất phát từ lịch sử lâu đời. Tương truyền rằng ngày xưa bên Tàu, các tướng ra trận thường đeo mặt nạ để tăng thêm vẻ oai nghi, làm cho đối phương sợ. Chuyện kể rằng có tướng tên là Lan Lăng Vương thời Bắc Tề (479-501) đánh giặc giỏi nhưng nét mặt không oai, mỗi khi ra trận đều đeo mặt nạ nên trăm trận trăm thắng.

Hát bội lúc đầu cũng đeo mặt nạ, sau thay vào bằng cách vẽ mặt cho tiện, và truyền măi tới nay.

Vẽ mặt không phải như hóa trang ngày nay, mà màu sắc rất sặc sỡ như đỏ tươi, đen sậm, trắng bạch... nói lên tánh t́nh của nhân vật. Tất cả cũng phải theo nguyên tắc “tượng trưng” của hát bội.

Quan vơ trung thần vẽ mặt đỏ ói như Quan Công; Trương Phi trung mà nóng vẽ mặt đen có pha tṛng trắng...

Nịnh thần vẽ mặt trắng móc nên có chữ gọi kẻ nịnh là “mặt móc”; Thầy rùa vẽ cặp mắt thao rực gọi là thầy rùa mắt thao.

Quan văn trung hậu có lúc để mặt thật, không vẽ mặt; tướng Phiên ở biên cương vẽ mặt rằn ri có nhiều màu cho thấy tánh man rợ... Thần tiên vẽ chấm đỏ son trên hai g̣ má, vẽ râu dài.

Đào thương th́ chỉ giồi phấn thoa son. Như vai Đào Tam Xuân vẽ vặt nửa đỏ nửa trắng, vai Chung Vô Diệm vẽ mặt đen.

Màu sắc và lối vẽ mặt trong hát bội tượng trưng cho tánh khí của nhân vật được tôn trọng như là nguyên tắc bất thành văn trong hát bội kết hợp hài ḥa giữa nghệ thuật hát bội Việt và Hoa.

Trong lịch sử hát bội Việt Nam có thể nói nghệ sĩ Thành Tôn, sanh năm 1913, là người đă có trên 60 năm trong nghề hát bội, để lại dấu ấn trong nghệ thuật hát bội Việt Nam. Từ kép hát tỉnh lẻ Vĩnh Long, đơn thân độc mă lên Sài G̣n gia nhập gánh Bầu Thắng ra mắt khán giả lần đầu tiên với vai diễn Châu Do; từ đó chững chạc đứng trên sân khấu hát bội suốt trên nửa thế kỷ. Thành Tôn là một điển h́nh cho nghệ thuật hát bội Việt Nam từ lối vẽ mặt, y trang, điệu bộ, ca diễn nhập vai một cách tự nhiên như trời cho. Tới nay chưa ai bằng. Theo lời kể th́ Ông không chỉ học cầm thương lên ngựa, ca diễn, vẽ mặt mà c̣n phải học đánh đờn, viết tuồng và đạo diễn hát bội nữa.

* * *

Nói hát bội không thể không nói đến “cầm chầu”.

Thuở xưa cái trống chầu đặt ngay trước sân khấu. Mỗi tiếng trống đánh lên đều mang một y nghĩa khen hay chê, hoan nghinh khích lệ hay khiển trách, quở phạt... nói lên giá trị về nghệ thuật. Tiếng trống chầu coi đơn giản nhưng nó là mệnh lệnh của viên chỉ huy, bởi theo đó mà người coi nhiệt liệt hoan hô hay ḥ hét chê trách.

Chức sự cầm chầu là người am tường nội dung, bài bản và nhứt là hiểu biết nghệ thuật hát bội. Người cầm chầu ăn mặc nghiêm chỉnh với áo thụng xanh, khăn đen, ngồi trước hàng khán giả, gần sân khấu để xem, nh́n thấu tận “cửa sanh” cánh gà bên trái, chỗ đào kép ra; “cửa tử”cánh gà bên phải, chỗ đi vô.

Trống chầu là loại trống to, sơn màu đỏ, căng thẳng, tiếng kêu to để khán giả ngồi xa có thể nghe theo dơi.

Tới giờ hát, chấp sự hai tay cầm hai dùi trống quay mặt hướng về đ́nh thần “xá thần” và chào khán giả. Quay mặt trở lại sân khấu, ngồi xuống nghiêm trang cầm chầu.

- Khai chầu bằng 9 tiếng trống: 3 chập, mỗi chập 3 tiếng, báo cho đào kép chuẩn bị.

- Mở màn bằng 6 tiếng trống: 2 chập, mỗi chập 3 tiếng. Đào kép theo thứ tự bước ra ở “cửa sanh”.

- Chầu khấu bằng 1 tiếng trống cho đào kép “khấu bái” thần như lạy vua. Trống kèn nổi lên, đào kep lần lượt xưng tên và chào khán giả. Sau đó bước vào “cửa tử”.

Suốt buổi hát, chấp sự cầm chầu túc trực chăm chú xem để khen thưởng. Đánh trên mặt trống là khen, đánh trên b́a trống là chê và phạt...

Đào kép nếu ai hết vai tuồng không ra nữa, chấp sự cũng phải biết để dánh hai tiếng trống chầu để giữ lại chào từ biệt khán giả.

Lúc văn hát, nếu đêm mai c̣n hát tiếp th́ chấp sự đánh 9 tiếng: 3 chập, mỗi chập 3 tiếng như lúc khai chầu. Nếu là đêm chót, ngày mai không c̣n hát nữa, chấp sự chỉ đánh một chầu 3 tiếng.

Ở miền Nam xưa mỗi làng thường có một ngôi đ́nh thờ thần do nhà vua ban sắc phong. Mỗi năm đ́nh làng có tổ chức cúng thần hai lần vào mùa Xuân và mùa Thu gọi là cúng “kỳ yên”, cầu cho thiên thời - địa lợi- nhơn ḥa.

Hát bội cúng đ́nh tức là cúng thành hoàng nên được tổ chức rất trịnh trọng và nghiêm trang nhứt là suất hát bội đầu tiên gọi hát khai chầu (các xuất sau th́ chủ yếu là giúp vui mà thôi)

Suất hát khai chầu thường diễn ra vào giữa đêm giờ Tư (khoảng 1 giờ khuya) chờ lúc nước dưới sông “đứng”, nghĩa là nước sông hết “ṛng” bắt đầu “lớn”.

Giữa đêm là thời điểm trời đất yên tĩnh. Nước lớn biểu thị cho sự phát triển, phát tài.

Ban Hương Chức trong làng cử ra một vị ‘chấp sự” đứng ra làm lễ khai chầu, người nầy phải là người hiền đức, gia đ́nh trọn vẹn, hạnh phúc.

Lễ khai chầu cử hành trước bàn thờ thần. Sau khi làm xong thủ tục cúng thần, ông chấp sự, thường là ông hương cả, dùng chiếc khăn điều (khăn đỏ) lau mặt trống chầu 3 lần rồi lau 2 cái dùi trống 3 lần.

Hương Chức, dân chúng đứng quanh chờ đợi hồi hộp cái giờ khai trống chầu.

Chấp sự bắt đầu khai chầu bằng 3 hồi trống liên thanh, tiếp theo ban nhạc lễ trỗi lên ba hồi, chín chập.

Chấp sự hai tay cầm 2 d́u trống chấp trước ngực, đứng thẳng người nghiêm nghi chờ ban nhạc lễ chấm dứt; bèn “thỉnh thần” ra xem hát. Lúc đó ban nhạc hát bội bắt đầu trỗi lên tiếp bản nhạc lễ.

Ông chấp sự đỡ 2 dùi trống quay về khán giả chào mọi người, rồi quay vào sân khấu chào đào kép và ngồi xuống trước cái trống chầu để cầm chầu đêm hát. Cầm chấu hát bội trở thành là người giám khảo, bởi người ham mộ hát bội tŕnh độ thưởng thức c̣n bị hạn chế, nên cầm cầu vừa là danh dự vừa là nhiệm vụ nặng nề. Cầm chầu vi vậy luôn chịu búa ŕu khán giả. Thế mới có câu:

“Ở đời có bốn cai ngu

Làm mai, lănh nợ, gác cu, cầm chầu”

* * *

Hát bội từ khi có mặt ở Việt Nam rất được dân chúng ưa thích, từ thôn quê đến thành thị, không chỉ người b́nh dân mà cả đến người có học chữ Nho, sau nầy chữ quốc ngữ, chữ Tây cũng thích hát bội.

Hát bội ở miền Trung phát triển cực thịnh vào thế kỷ XIX đến cuối thời vua Tự Đức th́ suy yếu. Đào Tấn mở trường “Học Bộ Đ́nh” dạy nghệ thuật hát bội cho mầm non góp phần vực dậy hát bội miền Trung, đến cao điểm vào thời từ 1914 đến 1917. Sau khi Đào Tấn mất hát bội miền Trung suy tàn.( Theo Đỗ Văn Rỡ)

Hát bội trong Gia Định phát triển cực thịnh vào thời Lê Văn Duyệt làm Tổng Trấn Gia Định. Sang thời Minh Mạng, sau vụ Lê Văn Khôi, trường hát xưa của Lê Văn Duyệt bị giải tán, các nghệ sĩ hát bội gốc binh lính thời Lê Văn Duyệt phải ra trận, các ông nhưng (thầy tuồng) bị cấm hoạt động.

Tiếp theo Nam Kỳ bị Pháp chiếm và hát bội lưu lạc tản mác về làng bắt đầu hát cương, hát không tuồng tích và chỉ c̣n hát trong các đ́nh làng.

Hát bội ở miền Nam suy yếu đến đầu thế kỷ XX, phục hồi trở lại ở Sài G̣n với sự ra đời của hội “Khuyến Lệ Cổ Ca” rồi sau nầy là Trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ . Đến lúc cải lương, rồi phim ảnh xuất hiện th́ hát bội đi vào thời suy tàn tới nay!

Thật đáng tiếc!

Nam Sơn Trần Văn Chi

(26-2- 2009)

Sách tham khảo:

-Trần Trọng Kim, Việt Nam Sư Lược

-Phan Khoang, Lịch sử Đàng Trong

-Trần Văn Khải, Nghệ Thuật Sân Khấu Việt Nam

- Đỗ Văn Rỡ, Địa chí Văn Hóa Thành Phố HCM, tập III

- Quách Tấn, Nước Non B́nh Định

- Nguyễn Thị Minh Thái, Sân Khấu và Tôi

- Thái Văn Kiểm, Cố Đô Huế.