Ca dao miền Nam

   

       U

   

    U Minh nước đỏ, choại, dớn, cóc kèn

     Ăn ở cho hiền, dạo chơi với rắn

     Bất kỳ sâu cạn, rắn nước, rắn râu

     Bay trên trời cao, rắn rồng uốn khúc

     Chạy ngang chạy dọc, rắn ngựa phóng theo

     Hút gió thiệt kêu, là con rắn lục

     Mái gầm lục dục, bò chậm như rùa

     Mổ xuống bất ngờ, hổ mây ẩn núp

     Coi chừng nó quất, là con rắn roi

     Ra đồng dạo chơi, là rắn bông súng

     Bưng đầy một thúng, là rắn cạp nia

     Ăn rồi ngậm nghe, hổ hành nấu cháo

     Dữ mà nhỏ xíu, đúng thiệt rắn trun

     Chứ nên coi thường, con rằn ri cóc

     Rắn mà muốn học, làm cậu ông Trời

     Có khách hay mời, là con hổ chuối

     Con rằn ri cá, thấy nước thì ham

     Hình vóc hiên ngang, rắn voi, mỏ rọ

     Thật là dáng sợ, chàm oạp, hổ lang

   

    U Minh Rạch Giá Thị Quá Sơn Trường,

     Dưới sông sấu lội, trên rừng cọp đua.

   

    Ước gì anh hóa đặng con dơi

     Bay lên đáp xuống chỗ nơi em nằm.

   

    Ước gì anh hóa được con kiến vàng

     Bò ngang quai nón hun nàng cái chơi.

   

    Ước gì anh hóa dược con ó vàng

     Bay ngang đám cấy sớt nàng đi theo.

   

    Ước gì duyên thắm chỉ hồng,

     Để cho thục nữ sánh cùng trượng phu.

   

    Uổng công anh se nhợ uốn cần,

     Uốn xong con cá nó lần ra khơi.

   

    Úp lá khoai,

     Mười hai chong chóng,

     Đứa mặc áo trắng,

     Đứa mặc áo đen,

     Đứa xách lồng đèn,

     Đứa cầm ống thụt,

     Thụt ra thụt vô,

     Thụt nhằm bụi chuối.

   

   

     V

   

    Vách thành cao lắm khó dòm

     Nhớ em anh khóc đã mòn con ngươi.

   

    Vái trời đừng nắng đừng mưa

     Để tôi che nón tôi đưa bậu về.

   

    Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình

     Mặt chưa thấy mặt mà tình đã thương.

   

    Vắn tay với chẳng tới kèo,

     Cha mẹ anh nghèo cưới chẳng đặng em.

   

    Vắng cơm ba bữa còn no

     Vắng em một bữa giở giò không lên.

   

    Vàng mười vô lửa vàng phai,

     Anh nằm đêm, anh nghĩ lại, coi ai bạc tình.

   

    Vàng thử lửa mới biết vàng cao vàng thấp,

     Em Bảy ơi, biết làm sao gần bên em mà anh ôm ấp cho được phỉ tình.

     Kiếp nầy mà em không được làm vợ của anh,

     Thì anh cũng nguyện kiếp sau anh cùng em như chim liền cánh cây nọ liền cành.

     Cho thỏa tình bấy lâu ao ước.

   

    Về nhà thấy kiểng thêm buồn

     Nhành mai ủ dột, cửa buồng nhện giăng.

     (Ra về thấy kiểng thêm thương,

     Nhành mai ủ dột, vách tường nhện giăng.)

     (Ngó lên Sở Thượng thêm buồn

     Nhành mai ủ dột, vách tường nhện giăng.)

   

    Vì ai bướm nọ xa ve

     Mùa đông thiếp đợi, mùa hè thiếp trông

     Cảm thương thiếp bắc, chàng đông

     Tiếc người có nghĩa mà không gặp mình.

   

    Vì ai nước mắt sụt sùi

     Khăn lau không ráo, khăn chùi không khô.

   

    Ví dầu cá bống xích (đánh) đu

     Tôm càng hát bội, cá thu cầm chầu.

     (Ví dầu cá bống hai mang

     Cá trê hai ngạnh, tôm càng hai (sáu) râu.)

   

    Anh về miệt dưới ở lâu

     Có người tới bỏ trầu cau trên này.

   

    Ví dầu cá lóc nấu canh,

     Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm.

   

    Ví dầu cậu giận mợ hờn

     Cháu theo cùng cậu kéo đờn cậu nghe.

   

    Ví dầu cầu ván đóng đinh

     Cầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi

     Khó đi mẹ dắt con đi

     Con thi trường học, mẹ thi trường đời.

     (Ví dầu cầu ván đóng đinh

     Cầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi

      Ví dầu mẹ chẳng có chi

     Chỉ con với mẹ chẳng khi nào rời.)

     (Ví dầu cầu ván đóng đinh, 

     Cầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi,

     Khó đi mượn chén ăn cơm,

     Mượn ly uống rượu, mượn đờn kéo chơi.

     Kéo chơi ba tiếng đờn cò,

     Đứt dây đứt nhợ quên hò xự xang.

   

    Ví dầu cây cứng rễ bền

     Gió lay chẳng chuyển, sấm rền chẳng rung.

   

    Ví dầu cùi mít trôi lên

     Cùi chôm chôm trôi xuống, hai kiềng lùi* gặp nhau.

     (* Nói lái: ''Cùi liền")

   

    Ví dầu lịch vắn, lươn dài

     Quạ den, cò trắng, thằng chài xanh lông.

     (Thằng chài lặn hụp dưới sông

     Gánh gạo đưa chồng nước mắt như mưa,)

   

    Ví dầu nhà dột cột xiêu

     Muốn đi cưới vợ sợ nhiều miệng ăn.

     (Nhiều miệng ăn anh đây không sợ

     Sợ duyên nợ không tròn lỡ dỡ cho em)

   

    Ví dầu thiếp chẳng yêu chàng

     (Ví dầu tình đã phũ phàng),

     Xin đưa thiếp xuống đò ngang thiếp về).

   

    Ví dầu tình bậu muốn thôi,

     Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra,

     Bậu ra bậu lấy ông câu,

     Bậu câu cá bống chặt đầu kho tiêu,

     Kho tiêu, kho ớt, kho hành,

     Kho ba lượng thịt để dành (mẹ) em ăn.

   

    Ví dầu ví dẫu ví dâu,

     Ví qua, ví lại, ví trâu vô chuồng.

   

    Vì em không dám phụ nghĩa tào khương

     Cho nên em phải lỗi với thung đường anh biết không.

   

    Vì giần cho cám xuống nia,

     Vì em anh phải đi khuya về thầm.

   

    Vì sông nên phải lụy thuyền,

     Chớ như đường liền ai phải lụy ai!

   

    Vịt nằm bờ mía rỉa lông

     Cá chậu chim lồng mấy thuở gặp nhau.

     (Vịt nằm bờ mía rỉa lông

     Cám cảnh thương chồng ăn học đường xa.)

   

    Vịt Tàu xuống tắm ao sen

     Trời ơi, lâu quá mới gặp em một lần.

   

    Vợ anh xấu máu hay ghen

     Anh đừng lấp lửng chơi đèn hai tiêm.

   

    Vợ chồng là nghĩa già đời,

     Ai ơi, chớ nghĩ những lời thiệt hơn.

   

    Vô duyên ghét kẻ có duyên

     Không tiền ghét kẻ có tiền cầm tay.

   

    Vô duyên mới lấy chồng khòm,

     Mai sau nó chết, cái hòm khum khum.

   

    Vò lành ai nỡ trét chai

     Áo lành ai nỡ xé hai vá quàng.

   

    Vui từ trong cửa vui ra

     Buồn từ ngã bảy, ngã ba buồn về.

   

   

     X

   

    Xa em từ mấy bữa rày

     Cơm ăn không đặng áo gài hở bâu.

   

    Xa nhau khó đứng khó ngồi

     Dạ em bối rối như nùi chỉ tơ.

   

    Xa nhau tại bậu đòi xa

     Anh em cô bác ở nhà còn thương.

   

    Xa ra đừng đứng một bên

     Em có chồng, anh có vợ, không nên đứng gần.

   

    Xa xa quê tía bốn phía mây giăng,

     Quê má rừng ngăn núi chặn,

     Quê anh sông dài rạch vắn, rồng rắn lượn quanh.

     Đi không nỡ, ở không đành,

     Chiều chiều gắng gượng lên gành ngó mông.

   

    Xăm xăm bước tới cây chanh

     Lăm le muốn bẻ sợ nhành có gai.

   

    Xấu tre uốn chẳng nên cần,

     Xấu mai nên chẳng được gần với em.

   

    Xin trời đừng nắng chớ mưa,

     Lâm râm gió mát cho vừa lòng tôi.

   

    Xứ độc địa người đi ít lại,

     Chốn hiểm nguy có vãng không lai.

     Anh đi phụ rẫy trúc mai,

     Bỏ em than vắn thở dài nhớ thương.

   

    Xứ hiếm địa chim kêu vượn hú

     Dế ngâm sầu nhiều nỗi đa đoan

     Ngó dưới sông thấy cá mập lội nghinh ngang

     Nhìn dưới suối thấy sấu nằm hơn trăm khúc

     Con tới đây là nguồn cao nước đục

     Loài thú cầm nhiều thứ gớm ghê

     Gấu chằn tinh lai vãng dựa bên hè

     Còn gấu ngựa tới lui khít vách

     Ra một đỗi xa ngoài mé rạch

     Thấy beo nằm đếm biết mấy ngàn

     Ngó lên bờ thấy cọp dọc ngang

     Lần tay tính biết bao nhiêu chục.

     Bầy chồn cáo đua nhau lúc nhúc

     Lũ heo rừng trừng giỡn bất loạn thiên.

     Đá chân hòn hươu chạy giáp dấu liền

     Nhìn triền núi nai đi nối gót

     Đôi vượn bạch nựng con thảnh thót

     Cặp giả nhơn cất tiếng rảnh rang.

     Ngó sau lưng thấy kỳ lân lửa mặt đỏ nanh vàng

     Nhìn trước mặt voi đông lố nhố

     Hướng Đông Bắc công kêu tố hộ

     Cõi Tây Nam gà rừng gáy ó o.

     Ngó trên cây thấy khỉ đột mặt đen mò

     Nhìn xuống đất thấy lọ nồi nhăn răng trắng xác.

     Xứ Tà Lơng nhiều con thú ác.

     Lọt vào rừng ắt chẳng đặng về:

     Muôn đàn ong xây tổ tứ bề

     Loài ong độc kể sao cho hết

     Các thứ kiến, kiến nào cũng nghiệt

     Dòng kiến hùm đếm biết ngàn bao

     Đường cheo đi qua lại non đèo

     Dấu thỏ lội dưới chân non liễu ...

     Dòng đẻn cườm rất nên quá dữ

     Chạm vào người ắt phải bỏ mình

     Loài sứa gai đụng tới thêm kinh

     Con cá cóc chạm vào đau nhức

     Cá mang ếch trúng vào thúi thịt

     Lưỡi hồng đao mang nó khó ngồi.

     Sớm mơi ra vào muỗi tựa trấu xay

     Rạng đông rồi bù mắt lấp chân tay.

     Sau bực thạch biết bao nhiêu con vích

     Trước sân đình rắn hổ ở chật đường

     Khi lặn trời gối tuyết dầm sương

     Giờ tắt nắng đồi mồi ra hứng tuyết

     Bầy chim ấy đố ai biết hết

     Muôn thú cầm người thấy hảo tình

     Khi lặng trời bầy sam nổi linh đinh

     Cơn sóng gió cua bò chật đất

     Ốc len ở như bao hòn núi chất

     Biển bãi bùn sò ở bất loạn thiên.

     Kìa là chim phụng, chim loan, cao các,

     Hồng hoàng thẳng cánh bay lên..

   

    Xứ nào bằng xứ Cạnh Đền,

     Muỗi kêu như sáo thỗi, đỉa lội lềnh như bánh canh

     (Cà Mau hãy đến mà coi,

     Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội lềnh  như thể bánh canh.

     (Rừng thiêng nước độc thú bầy

     Muỗi kêu như sáo thổi, đĩa lội đầy như bánh canh.

   

    Xứ nào vui bằng xứ Sài Gòn

     Người đi như hội, anh còn nhớ em.

   

    Xưa kia ai cấm duyên bà

     Bây giờ bà già, bà cấm duyên tôi.

   

    Xung quanh cô bác giáp vòng

     Anh muốn hun về chốn loan phòng sẽ hun.