Biết bao giờ


Kiệt Tấn

 

 

Khi hơi thở vng về đậu ln mu đỏ

mu đỏ về đậu ln cy điệp

cy điệp về đậu ln k ức

khi đ d đang trn đường ra bến tu

d đang trn đường đến cng sở

d đang trn đường ra php trường

d đang đặt chn ln bực đầu tin của cầu thang ngoại tnh

d đang cử động trong bốn bề thời gian đặc cứng

cũng sẽ dừng lại

một bước

v ni thầm

đ l ma h

c biết khng

 

c biết khng

đ l ma h

v đừng hỏi tại sao

đừng hỏi tại sao con ve ca ht v con kiến tha mồi

v giả thử tất cả những con ve đều tha mồi v tất cả những con kiến đều khng chịu ca ht

 

Hy nằm im

v đừng hỏi tại sao

hy nằm im

v lắng nghe những vũng nước xanh lơ xn xao trong đầu

sng lăn lc hoi những hn sỏi trong mỗi tế bo tươi

hy nằm im

v lắng nghe mặt trời nồng nn trn da phỏng

thn thể mỹ miều rực rỡ trn ct mịn

những đỉnh trn rm nắng

đi mi mặn rn khẽ

m sảng gọi tnh

bừng bừng sứa lửa

trong đm

 

Hy nằm im

v lắng nghe đm r ro mi khng thi

lời ty ban cầm tự tnh bn khung cửa khuất

loi ho thạch sao bm riết hoi ghềnh đ trơn

v chiếc khăn chong bỏ qun trn bi muộn

khng bao giờ tm thấy nữa

 

Hy nằm im

v đừng hỏi

tại sao

đừng hỏi tại sao

những con ruồi say nắng

rụng cnh

nằm chết

trn bn tay ấm p

của ma h