EM VỀ

Kiệt Tấn

 

hạ vng hạ vng nắng

chiều qua chiều qua mau

đường quạnh đường quạnh vắng

ng đn ng đn cho

t o t o trắng

vờn lao vờn lao xao

trời im trời im ắng

n v n v cao

đường hiu đường hiu gi

l xạc l xạc xo

gt son gt son nhỏ

bước về bước về mau

sng tĩnh sng tĩnh lặng

dng nao dng nao nao

chung cha chung cha vẳng

mưa rạt mưa rạt ro

trc thưa trc thưa vắng

gi thổi gi thổi o

đường khng đường khng nắng

chiều nn chiều nn nao

my chm my chm lặng

trời mưa trời mưa ro

giọt trĩu giọt trĩu nặng

em về em về mau

chiều phai chiều phai mu

ngy xanh ngy xanh xao

trời mưa trời mưa nặng

em về em về mau

trời mưa trời mưa nặng

em về em về mau

em về em về mau

Bagnolet

đầu xun 2009