TIỀN GIANG HẬU GIANG

Kiệt Tấn

 

 

Nắng Tiền Giang mưa Hậu Giang

Mưa kn chn my nắng rộn rng

Lng mong nắng đến chờ mưa tới

Mưa nắng trong ti nghĩa đ vng

 

Mưa Tiền Giang nắng Hậu Giang

Trời cao đất rộng chiếc diều băng

C bay thẳng cnh đo đồng ruộng

Chn cửa ra khơi mộng hải bằng

 

Nắng Hậu Giang mưa Tiền Giang

Nhn nhau m lệ rớt hai hng

Cu ca vọng cổ chm trong tối

Mi mẫn cn run dưới nguyệt tn

 

Mưa Hậu Giang nắng Tiền Giang

Bến sng san st những nh sn

Vng đưa kẽo kẹt em ti ht

Gi đưa bng cc nở về nng

 

Nắng Tiền Giang mưa Hậu Giang

Sng Tiền Mỹ Thuận đợi đ sang

Cần Thơ sng Hậu sang đ nữa

Chở xuống C Mau ngập chuyến hng

 

Mưa Tiền Giang nắng Hậu Giang

Những tay hảo hớn sống ngang tng

Tri tim ho hiệp bao trời đất

Bốn biển anh em rượu rt trn

 

Nắng Tiền Giang mưa Hậu Giang

Bạc Liu ghiền cốm dẹp Sc Trăng

Chắc Băng cọp rống Đầm Dơi h

Ai đm H B miệt Năm Căn

 

Mưa Hậu Giang nắng Tiền Giang

C em kẹp tc bịt răng vng

Cẩn tim xanh đỏ cng qu lắm

Mắt liếc khua theo guốc rộn rng

 

Nắng Tiền Giang mưa Hậu Giang

Xe lam về tới miệt Ba Cng

Ruộng kh thổi sng la chưn tc

Tc em thơm phức mi dưa gang

 

Mưa Tiền Giang nắng Hậu Giang

Ph sa lớp lớp bn đồng bằng

Thương hồ kết nghĩa cng chu thổ

H ớ tan ha theo nước trăng

 

Nắng Hậu Giang mưa Tiền Giang

Cổ Chin tay ngoắc cnh chim ngn

Mơi mốt về Vĩnh Long ăn Tết

Ci C hăng mi pho nổ ran.

 

Mưa Hậu Giang nắng Tiền Giang

Nắng ma mưa nắng chin ma mng

Vm cao tre trc nghing nghing bng

Tru ngh lim dim np nắng chang

 

Nắng Tiền Giang mưa Hậu Giang

Sng Mỹ đ đưa bến Vĩnh Trng

Bn cha ti đ m em siết

Xa rồi cn tiếc chuyến đ ngang

 

Mưa Tiền Giang nắng Hậu Giang

Ngy đi binh lửa rưới điu tn

Ngy về Bnh Thủy miền qu ngoại

Biết c hiền ha như xưa chăng

 

Nắng Hậu Giang mưa Tiền Giang

Nui ti khn lớn ph sa vng

Mai ti về đất xin em rắc

Xuống con sng Cửu nhm tro tn

 

Mưa Hậu Giang nắng Tiền Giang

Nhiều đm khng ngủ dạ mơ mng

Nhớ người nhớ đất mi qu cũ

i nắng Tiền Giang mưa Hậu Giang!

 

Kiệt Tấn

Bagnolet, ngoại Paris

Đm trăng sng 1989