TUYỂN TẬP
Kiệt Tấn

  TÁC PHẨM CỦA KIỆT TẤN

  I - Phê bình văn học

 1. Cái Rầu Bất Tận của Nguyễn Ngọc Tư
 2. Sông Nước Hậu giang và Nguyễn Ngọc Tư

  II - Truyện ngắn

 3. Điểm hẹn cuối năm
 4. Chuông ngân chạnh nhớ yêu đầu
 5. Mưa rắn
 6. Cuối năm bên đường rầy
 7. Lão thần y
 8. Tết rồi! Tả lồ lên coi chơi!
 9. Em vịt vàng nhỏ của tôi ơi
 10. Năm Nay Đào Lại Nở
 11. Em Điên Xõa Tóc

  III - Thơ

 12. Đưa vợ con về xứ
 13. Tiền Giang Hậu Giang
 14. Mùa hè
 15. Không còn ai làm thơ
 16. Em về
 17. Dòng sông và con thuyền hai mươi tuổi
 18. Biết bao giờ

Trang Nhà