PHÙNG NHÂN
Truyện Dài và Truyện Ngắn


I - Truyện ngắn
 1. Khúc phim quê hương
 2. Ngọc ấn hàm rồng
 3. Tết đi làm rể
 4. Việt kiều đãi tiệc
 5. Một cuộc hành trình
 6. Tây Balô
 7. Nghệ thuật o mèo
 8. Tiếng khóc trong lòng
 9. Cà phê chòi
 10. Ông Cả cầm chầu
 11. Tuổi thơ chợt thức
 12. Qua Rồi Mùa Cấy
 13. Qua Rồi Những Mùa Đuông

II - Truyện dài

 • Trên Vùng Đất Mới
  1. Chương 1 & 2
  2. Chương 3 & 4
  3. Chương 5 & 6
  4. Chương 7 & 8
  5. Chương 9 & 10
  6. Chương 11 & 12
  7. Chương 13 & 14

 • Đau Khổ Một Đời
  1. Chương 1 & 2
  2. Chương 3 & 4
  3. Chương 5 & 6
  4. Chương 7 & 8
  5. Chương 9 & 10
  6. Chương 11 & 12
  7. Chương 13 & 14
  8. Chương 15 & 16
  9. Chương 17 & 18
  10. Chương 19 & 20

 • Tiếng Mõ Trong Đêm
  1. Chương 1-4
  2. Chương 5-7
  3. Chương 8-10
  4. Chương 11-13
  5. Chương 14-16
  6. Chương 17-19
  7. Chương 20-22
  8. Chương 23-25

  Trang Nhà