20 Bài Tổ - Bộ Văn Hóa phát hành tháng 10-2015
  1.      Lưu Thủy Trường. Đoàn Dự
  2. Hòa tấu
  3. Hoa tau
  4.      Tứ Đại. Kim Thanh