Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường qua đời

(PLO) - Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường vừa qua đời tại nhà riêng ở TP.HCM, ngày 24-3-2016. Cũng chính ngày này, năm 2014, ông đã được trao giải văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ 7.

Ông được vinh danh qua nhiều công trình có giá trị đã được xuất bản như Lịch sử nội chiến Việt Nam từ năm 1771 đến năm 1802; Thần, Người và đất Việt, Những bài dã sử Việt,…


Dấu triện và chữ ký của Quốc trưởng Bảo Đại.


Theo tác giả Lam Điền trênTTO: “Các công trình của ông được giới sử học trong và ngoài nước đánh giá cao, không chỉ ở mức độ công phu, cẩn thận khi xử lý tư liệu mà quan trọng là cách nhìn của Tạ Chí Đại Trường về lịch sử Việt Nam có tính mới mẻ, nên ông là người đưa ra các kiến giải quan trọng, tạo nên một “phong cách sử học” của riêng ông, khác với sử quan và khác với mọi người.

Trong khi học giới nước ngoài nhanh chóng tiếp cận các công trình nghiên cứu sử học của Tạ Chí Đại Trường ngay khi ông vừa viết xong và công bố, bạn đọc trong nước chỉ tiếp cận một hai đầu sách của ông in vào khoảng thập niên 80-90 thế kỷ trước”.

Đóng góp về nghiên cứu lịch sử đương đại của ông được giới nghiên cứu sử học trong và ngoài nước đánh giá cao.

Tác giả NA trênVietnamnet, nhận định: “Nhà nghiên cứu sử học Tạ Chí Đại Trường được xem là một trong những nhà sử học xuất sắc, có những đóng góp quan trọng, độc đáo và mới mẻ, đặt ra nhiều vấn đề không chỉ về các sự kiện, các nhân vật, các giai đoạn lịch sử riêng rẽ. Ông còn được nhận định là người có những vấn đề về cách nhìn và suy nghĩ lịch sử một cách thực sự khoa học, khách quan, chân thật.

Tên ông gắn với nhiều tác phẩm khẳng định giá trị cả trong và ngoài nước. Trong đó phải kể đến tác phẩm đầu tiên
“Lịch sử Nội chiến Việt Nam từ năm 1771 đến 1802” ra mắt 1960 gây tranh luận, được tái bản nhiều lần. Tác phẩm mở ra một cách viết sử mới, trung thực, đặc biệt sinh động tạo ra những suy ngẫm sâu xa về lịch sử Việt Nam nói chung, về dân tộc và đất nước.

Ở một tác phẩm khác của Tạ Chí Đại Trường cũng được tái bản nhiều lần như
Thần, Người, và Đất Việt với cách viết mang đến cho công chúng cách nhìn lịch sử sâu sắc khoa học và độc đáo: Lịch sử quan các thần tích”.


Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường qua đời. Ảnh: LĐ.


Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường quê gốc Bình Định, sinh ngày 21-6-1938 tại Nha Trang trong một gia đình trí thức (cha là cử nhân Hán học), tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành lịch sử ĐH Văn khoa Sài Gòn (1964). Tham gia nhập ngũ 1964-1974.

Năm 1974, ông giải ngũ trở về đăng ký học tiến sĩ chuyên khoa Sử tại ĐH Văn khoa Sài Gòn. Năm 1970, ông nhận được giải thưởng Văn chương toàn quốc, Bộ môn Sử.

Từ tháng 8-1994, ông chuyển qua Mỹ sống tại Oklahoma City. Đến năm 2002, ông nghỉ hưu và sống ở Garden Grove City, Califonia, Mỹ.

Cuối năm 2015, ông Tạ Chí Đại Trường từ Mỹ về lại Việt Nam với ý nguyện sẽ “gửi nắm thân tàn” lại nơi quê hương sau khi biết mình không qua khỏi căn bệnh nan y.


Một bìa sách đã xuất bản tại Việt Nam của nhà sử học Tạ Chí Đại Trường - Ảnh: Tư liệu.Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường - Ảnh TNO.


Lễ viếng nhà sử học Tạ Chí Đại Trường bắt đầu từ 20 giờ ngày 24-3-2016, tại nhà riêng (402/27 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP.HCM).

Lễ động quan lúc 8 giờ ngày 27-3, sau đó đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước.