Thành-Ngữ Điển-Tích (1949)


Diên Hương tên thật là Trần Ngọc Án (1888 – 1963), quê ở Trà Vinh. Ông là một trong các bác sĩ đầu tiên tốt nghiệp tại Trường thuốc Hà Nội. Tuy hấp thụ Tây học, nhưng bác sĩ Án là người có tâm hồn thi sĩ, có nghiên cứu Hán học và thích văn chương thi phú. Ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Đối – con ông Chánh Tổng Nguyễn Tường Hưng, người ở Mỏ Cầy, Bến Tre. Hai ông bà sống hạnh phúc, tương đắc vì cùng chung sở thích văn thơ.