Sơ lược lịch sử thành hình bộ môn nghệ thuật Cải Lương

Du Tử Lê
NKLT: Bài này mang tựa đề “Sơ lược lịch sử thành hình bộ môn nghệ thuật Cải Lương” của nhà thơ Du Tử Lê phỏng vấn soạn giả Yên Lang được in trong cuốn Phác họa toàn cảnh sinh hoạt 20 năm Văn Học Nghệ Thuật miền Nam 1954-1975 tập 1, in lần thứ 2 do nhà xuất bản HT Productions phát hành năm 2015 tại California, Mỹ. Theo chủ đề bài phỏng vấn, soạn giả Yên Lang chỉ giải thích sơ qua lịch sử sự thành hình của bộ môn Cải Lương đã được phổ biến trên báo chí, sách vở nhưng có lẽ phần lý thú trong bài này là những kinh nghiệm về viết tuồng của một vị soạn giả nổi tiếng với các vở tuồng Khi rừng thu thay lá, Đường về quê ngoại (sau được đổi thành Manh áo quê nghèo), Băng Tuyền nữ chúa, Bếp lửa chiều ly biệt, Nhất kiếm bá vương... và đặc biệt là các vở tuồng về kiếm hiệp mà bây giờ chúng ta thường thấy các nghệ sĩ chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư trình diễn theo dạng trích đoạn của các tuồng Đêm lạnh chùa hoang, Máu nhuộm sân chùa(hay Pháo hồng tiễn bước em đi), Mùa thu trên Bạch Mã Sơn, Người phu khiêng kiệu cưới, Tâm sự loài chim biển (hay Áo Vũ Cơ Hàn)...