Hai người phụ nữ tiên phong trong phong trào tranh đấu cho nữ quyền giữa thế kỷ 20
Google Gadget - "Google Docs Viewer"