Hình ảnh hiếm về lễ đăng quang của vua Bảo Đại
Sau khi vua Khải Đinh băng hà vào ngày 6/11/1925, lúc này hoàng tử duy nhất của vua Khải Định là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy đang du học bên Pháp đã lên tàu về nước để thọ tang vua cha. Đến ngày 8/1/1926 Đông Cung Hoàng Thái Tử Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy chính thức lên nối ngôi vua cha, lấy niên hiệu là Bảo Đại.

Dưới đây là những hình ảnh hiếm của anh Ngô Văn Ðức ở Bordeaux (Pháp) về lễ đăng quang của vua Bảo Đại trong ngày 8/1/1926 diễn ra ở kinh thành Huế.


Ban nhạc cung đình và các quan lại đang tập dợt cho lễ đăng quang của vua Bảo Đại.


Chính quyền bảo hộ Pháp đến dự lễ đăng quang của vua Bảo Đại, Hình các quan Pháp đang đi từ Ngọ Môn vào điện Thái Hòa nơi tổ chức lẽ lên ngôi.


Bá quan văn võ triều đình phủ phục.


Bá quan quỳ chầu trước điện Thái Hòa.


Bá quan trước hàng lọng.


Ngày hôm đó, vua Bảo Đại đứng trên chiếc ngai đặt dưới một cái tán rộng, đầu đội mũ miện dát châu ngọc, được trang điểm như một chiếc hòm đựng Thánh tích, vị Thiên tử thiếu niên lúc này mới 13 tuổi lọt thỏm trong chiếc áo dài rực rỡ, thêu hình rồng, phượng, các cành lá bằng vàng.


Vua Bảo Đại ngồi trên kiệu và đoàn hộ giá đi từ điện Cần Chánh lên điện Thái Hòa trong lễ lên ngôi của mình.


Vua Bảo Đại bước xuống kiệu trước điện Thái Hòa. Chân đi ủng lụa đen, vị thứ 13 triều Nguyễn trong tư thế uy nghi đứng trước văn võ bá quan sụp lạy trước mặt.


Một nhiếp ảnh gia người Pháp đang chụp hình vua Bảo Đại.


Chính quyền bảo hộ Pháp ra về.


Chính quyền bảo hộ ra về.


Sau lễ đăng quang vua Bảo Đại lại tiếp tục qua Pháp vào tháng 3/1926 để theo học tại trường Sciences Po một trường về khoa học chính trị, công việc trong nước giao lại cho các đại thần phụ chính.