Sài Gòn có bến Chương Dương...

       Sài Gòn có bến Chương Dương,
Có Dinh Độc Lập, có đường Tự Do,
       Phường Chợ Quán, khóm Cầu Kho,
Bến xe Lục Tỉnh, con đò Thủ Thiêm,
       Ô tô buýt chạy khắp miền,
Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, Tao Đàn...
       Bến Thành đã tiếng tăm vang,
Chợ Cầu Ông Lãnh lại càng nên đi...
       Xe đò, xe máy, tắc-xi,
Bình Tây, Khánh Hội ngại gì xa xôi!
       Chánh Hưng, Phú Nhuận đây rồi,
Thị Nghè, Tân Định nhiều nơi còn chờ...
       Trải bao thay đổi đến giờ,
Khắp nơi đã rợp bóng cờ vinh quang,
       Sài Gòn, thủ phủ Việt Nam,
Mai ngày kiến thiết, mở mang còn nhiều.

Bảo VânSài Gòn có bến Chương Dương,Có Dinh Độc Lập

có đường Tự Do

  Phường Chợ Quánkhóm Cầu KhoBến xe Lục Tỉnh

con đò Thủ ThiêmÔ tô buýt chạy khắp miền,

Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, Tao ĐànBến Thành đã tiếng tăm vangChợ Cầu Ông Lãnh lại càng nên đi

Xe đò, xe máy, tắc-xiBình Tây, Khánh Hội ngại gì xa xôi

Chánh Hưng, Phú Nhuận đây rồi

Thị Nghè, Tân Định nhiều nơi còn chờTrải bao thay đổi đến giờ,
Khắp nơi đã rợp bóng cờ vinh quang,
Sài Gòn, thủ phủ Việt Nam,
Mai ngày kiến thiết, mở mang còn nhiều.