Nguyễn Vy Khanh

Sinh năm 1951tại Quảng Bình. Vào Namnăm 1954. Tốt nghiệp cử nhân giáo khoa Triết Tây tại đại học Sài Gòn (1973),Cao học Triết Tây (1975), Thủ khoa Sư phạm Việt Hán (1974). Sau khi tị nạnchính trị tại Canada,tốt nghiệp Cao học Quản trị Thư viện tại đại học Montréal năm 1978.  Hiệnsống và làm việc ở Montréal và Quebec City (Canada).

Thành viên sánglập và tổng thư kí Trung tâm Việt Nam học và tạp chí Vietnamologica(Montréal, 1994 – 1997).


Tácphẩm chính:

  • Khung cửa sổ (thơ, Sài Gòn, 1972)
  • Lỗ Tấn và Truyện xưa viết lại (biên khảo và dịch, Nxb Xuân Thu, Hoa Kỳ, 1997)
  • Bốn mươi năm văn học chiến tranh 1957 -1997 (biên khảo, Nxb Đại Nam, Hoa Kỳ, 1997)
  • Văn học và thời gian (biên khảo, Nxb Văn nghệ, Hoa Kỳ, 2000)
  • Văn học Việt Nam thế kỉ XX: Một số hiện tượng và thể loại (biên khảo, Nxb Đại Nam, Hoa Kỳ, 2004)