Giải Văn học Nghệ thuật Quốc gia

Nhiều tác giả

NKLT xin giới thiệu danh sách Hội đồng chấm giải, Ủy ban tổ chức và các văn nghệ sĩ đã trúng giải Văn học Nghệ thuật Quốc gia (hay Giải Văn học Nghệ thuật Toàn quốc) những năm 1970-1973. Tài liệu này do nhà sưu tầm Thùy Trang gởi tặng.


1970197119721973