11 tướng lãnh VNCH tại hải ngoại sau năm 1975

Theo thứ tự từ trái sang phải:

 1. TRUNG TƯỚNG NGUYỄN VĂN TOÀN
  • Sanh năm 1932, mất năm 2005
  • Tư lệnh Quân đoàn II
  • Chỉ huy trưởng Binh chủng Thiết giáp kiêm Tư lệnh Quân đoàn III
 1. ĐỀ ĐỐC LÂM NGƯƠN TÁNH
  • Sanh năm 1928, mất năm 2018
  • Tư lệnh Quân chủng Hải quân
 1. TRUNG TƯỚNG LỮ LAN
  • Sanh năm 1927
  • Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn kiêm Chỉ huy trưởng trường Cao đẳng Quốc phòng
  • Tư lệnh Quân đoàn II
  1. TRUNG TƯỚNG LÊ NGUYÊN KHANG
   • Sanh năm 1931, mất năm 1996
   • Tư lệnh Biệt khu Thủ đô
   • Tư lệnh Quân đoàn III và Vùng 3 Chiến thuật kiêm Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân Lục chiến
   • Tổng Thanh tra Quân lực Phụ tá Tổng Tham mưu trưởng đặc trách Hành quân
  1. THIẾU TƯỚNG NGUYỄN CAO KỲ
   • Sanh năm 1930, mất năm 2011
   • Tư lệnh Quân chủng Không quân
   • Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương (Thủ tướng)
   • Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa
  1. ĐẠI TƯỚNG CAO VĂN VIÊN
   • Sanh năm 1921, mất năm 2008
   • Tư lệnh Lữ đoàn Nhảy dù
   • Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa
  1. TRUNG TƯỚNG NGÔ QUANG TRƯỞNG
   • Sanh năm 1929, mất năm 2007
   • Tư lệnh Quân đoàn I và Quân khu 1
   • Tư lệnh Quân đoàn IV và Quân khu 4
  1. TRUNG TƯỚNG NGUYỄN VĂN MINH
   • Sanh năm 1929, mất năm 2006
   • Tư lệnh Quân đoàn III và Quân khu 3
   • Tổng Thanh tra Quân lực Việt Nam Cộng hòa
   • Tư lệnh Biệt khu Thủ đô kiêm Tổng trấn Đô thành Sài Gòn
   • Chợ Lớn
  1. THIẾU TƯỚNG NGUYỄN NGỌC LOAN
   • Sanh năm 1930, mất năm 1998
   • Tư lệnh phó Quân chủng Không quân
   • Tổng Giám đốc Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia
  1. THIẾU TƯỚNG BÙI THẾ LÂN
   • Sanh năm 1932, mất năm 2014
   • Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân Lục chiến
   • Tổng thanh tra Quân lực Việt Nam Cộng hòa
  1. PHÓ ĐỀ ĐỐC HỒ VĂN KỲ THOẠI
   • Sanh năm 1933
   • Tư lệnh Hải quân Vùng I Duyên hải kiêm Tư lệnh Liên đoàn Đặc nhiệm 213 tại Đà Nẵng

  Tất cả những tướng lĩnh trên đã tản cư khỏi Miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 và định cư ở Hoa Kỳ, Pháp.

  Trong 11 vị tướng lĩnh này, chỉ còn Trung tướng Lữ Lan và Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại còn tại thế, 9 tướng lĩnh còn lại đã qua đời.