Video kênh truyền hình N10TV

Trương Quốc Huy

● 29-07-2018: Sự thật chưa từng công bố về Hồ Chí Minh. Bác Hồ thật & giả.

● 28-09-2020: Trương Quốc Huy kể chuyện “bác Hồ” có “Đạo Đức” và giản dị như đảng nói hay không?

● 12-08-2021: Trương Quốc Huy là ai, tại sao phản động chống cộng mà hãnh diện còn khoe khi đến Mỹ?