Phong Tục Miền Nam (eBook)
Ngày 27 tháng 10 tức Rằm tháng 9 năm 2015

Kính thưa quý Thầy, Cô,
Kính gởi quý vị yêu thích sưu tầm sách,
Thân gởi quý bạn hữu và bạn trên mạng Internet,
Gởi các em học sinh, sinh viên, em, cháu,

Vì bản in của cuốn “Phong Tục Miền Nam” chỉ có 1000, nên sau một năm, ai dù muốn mua cũng không còn (ngay chính Vương Đằng muốn mua sách của mình ở Sài Gòn trong tháng 12 năm 2014 cũng không có và hiện tại các con cháu của Vương Đằng ở Hoa Kỳ nước ngoài cũng không có!), bởi thế Vương Đằng quyết định gởi tặng quý vị và con cháu bản sao của bản thảo của cuốn sách trước khi đem in vào năm 2014.

Chân thành và trân trọng,

Tác giả Vương Đằng



Google Gadget - "Google Docs Viewer"