Thư viện (eBook)
 1. Bài Hát Tỳ Bà. Thê Húc hiệu đính và chú thích
 2. Bên dòng sông Trẹm 3ed (trang 173 sắp trang sai). Dương Hà
 3. Bên dòng sông Trẹm 4ed (1963). Dương Hà
 4. Ca nhạc cổ điển điệu Bạc Liêu. Trịnh Thiên Tư
 5. Chân dung Võ Tánh và người dân Gò Công. Đặng Thanh Xuân
 6. Chỉ là kỷ niệm. Võ Phước Hiếu
 7. Chữ Nho Tự Học. Đào Mộng Nam
 8. Chu tri lục(1969). Lý Đông A
 9. Chuyện đời xưa. (Việt-Pháp-Nôm) Abel des Michel
 10. Chuyện giải buồn (năm 1886). Huỳnh Tịnh Của‎
 11. Cổ nhạc tầm nguyên (sách bài ca cổ nhạc Miền Nam). Võ Tấn Hưng
 12. Cổ Nhạc Tầm Nguyên. (sách bài ca Cổ Nhạc Miền Nam). Võ Tấn Hưng
 13. Con nhện giăng tơ. Võ Phước Hiếu
 14. Cours de langue Annamite (1904). A. Chéon
 15. Đại Nam Nhất Thống Chí: Lục tỉnh Nam Việt. Tu-Trai Nguyễn Tạo dịch
 16. Đại Nam quấc âm tự vị. Hùinh Tịnh Của (
 17. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Lê Văn Hưu
 18. Đại Việt Thông Sử. Lê Quý Đôn
 19. Đào Tấn và hát bội Bình Định. Quách Tấn - Quách Giao
 20. Dictionarium Anamitico-Latinum (1772). P.J. Pigneaux
 21. Dictionarium Anamitico-Latinum (1877) (không có chữ Nôm). P.J. Pigneaux - Jean-Louis Taberd
 22. Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (1651) - Từ điển Việt–Bồ–La. Alexandre de Rhodes
 23. Dictionnaire Annamite-Français (1879). J.M.J.
 24. Dictionnaire Franco-Tonkinois illustré (1898). P.G.V.
 25. Điển hay tích lạ. Nguyễn Tử Quang
 26. Đờn ca tài tử (sách bài ca cổ nhạc Miền Nam). Trần Ngọc Thạch
 27. Đờn Ca Tài Tử . (sách bài ca Cổ Nhạc Miền Nam). Trần Ngọc Thạch
 28. Đông gặp Tây. Khương Hữu Điểu
 29. Gia Định Tổng trấn Tả quân Lê Văn Duyệt. Ngô Tất Tố
 30. Giáo dục cộng đồng. Ban Giáo dục cộng đồng
 31. Giáo dục miền Nam Việt Nam (1954-1975). Tạp chí Nghiên Cứu và Phát Triển
 32. Đại Nam quốc âm tự vị. Huỳnh Tịnh Của)
 33. Grammaire Annamite (1863). Aubaret
 34. Grammaire Annamite, suivie d'un vocabulaire Français-Annamite et Annamite-Français (1867). (eBook) Aubaret
  (Văn phạm Việt Nam - Tự điển Pháp-Việt/Việt-Pháp)
 35. Guide historique des rues de Saigon. André Baudrit
 36. Hộ sinh đàn. Đào Tấn
 37. Hồn Việt. Gérard Gagnon
 38. Hùm chết để da. (eBook) Võ Phước Hiếu
 39. Khái niệm về chủ nghĩa Nhân Vị. (eBook)
 40. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Quốc sử quán triều Nguyễn
 41. Kim Vân Kiều. Trương Vĩnh Ký
 42. Kỷ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ. Nhiều tác giả
 43. La Cochinchine à la Foire de Hanoi 1929.
 44. Lam Sơn Thực Lục. Nguyễn Trãi
 45. Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam. Sơn Nam
 46. Lịch sử trồng lúa Việt Nam. Trần Văn Đạt
 47. Lịch và lịch Việt Nam. Hoàng Xuân Hãn
 48. Lời Ngài Thủ tướng Trần Văn Hữu. (trích trong những bài diễn văn đọc từ 6-5-1950 - 19-4-1951)
 49. Luật Người Cày Có Ruộng. Tổng cục CTCT - Cục Chính Huấn VNCH
 50. Lục Vân Tiên. Nguyễn Đình Chiểu (Abel Des Michels dịch ra Pháp văn, 1883)
 51. Lược sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam. Vũ Minh Giang
 52. Lương Khê Thi Thảo. Phan Thanh Giản
 53. Một cơn gió bụi. Trần Trọng Kim
 54. Nam Bộ Chiến Sử. Nguyễn Bảo Hóa
 55. Nam Kỳ vĩ nhơn lục. Trương Hoàng Phát‎
 56. Nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Trần Văn Khải
 57. Nghệ Thuật Sân Khấu Việt Nam. Trần Văn Khải
 58. Người hùng - Những truyện ngắn của thời tao loạn. Lê Hương
 59. Người Nùng & khu tự trị Hải Ninh Việt Nam. Trần Đức Lai
 60. Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả. Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc.
 61. Nguyệt san Bạn Dân - Tiếng nói của Công-An Cảnh-Sát Việt-Nam Cộng-Hòa (1960-1963).
 62. Nhạc cổ điển Việt Nam (1974). Nhóm nhạc sĩ Hậu-Giang
 63. Nhạc tài tử Nam bộ. Nhị Tấn
 64. Nhạc Tài Tử Nam Bộ website. Nhị Tấn
 65. Những uất hận trong trận chiến mất nước 1975. Phạm Huấn
 66. Petit dictionnaire Annamite-Français (1904). Vallot
 67. Petit dictionnaire Annamite-Français (1906). Genibrel
 68. Petit dictionnaire Français-Annamite (1885). Trương Vĩnh Ký
 69. Phan Thanh Giản. Nam Xuân Thọ
 70. Phật giáo. Trần Trọng Kim
 71. Phụ Nữ Tân Văn. (eBook)
 72. Quân sử 1: Quân lực Việt Nam dưới các triều đại phong kiến. Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH
 73. Quân sử 2: Quân lực Việt Nam chống Bắc xâm và Nam tiến. Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH
 74. Quân sử 3: Quân dân Việt Nam chống Tây xâm 1874-1945. Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH
 75. Quân sử 4: Quân lực Việt-Nam Cộng-Hòa trong giai đoạn hình thành 1946-1955. Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH
 76. Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu. Cao Xuân Dục
 77. Sách quan chế. Huỳnh Tịnh Của‎
 78. Sấm giảng thi văn. Đức Huỳnh Giáo chủ
 79. Sổ Tay Hát Bội Huỳnh Ngọc Trảng
 80. Tân An Ngày Xưa. Đào Văn Hội
 81. Tạp chí “Đi Tới” - Sàigòn của mình.
 82. Tạp chí Bách Khoa. (toàn bộ) eBook (1957-1975)
 83. Tạp chí Dòng Việt.
 84. Tạp chí Thanh Nghị (1941-1945).
 85. Tạp chí Thế-Kỷ 21 (1989-2007).
 86. Tạp chí Văn-Học (1978-2008).
 87. Tây Sơn Thuật Lược. Tạ Quang Phát (dịch)
 88. Thành Ngữ và Điển Tích trong thi văn Việt Nam. Quách Văn Hòa
 89. Thành-Ngữ Điển-Tích (1949). Diên Hương
 90. Thầy Larazo Phiền. Nguyễn Trọng Quản
 91. The Nung Ethnic and Autonomous Territory of Hai Ninh – Vietnam. Trần Đức Lai, Ngô Thanh Tùng dịch
 92. Thơ hậu Lý Công. Đinh Công Thống
 93. Thơ Nam Kỳ. M. D. Chaigneau
 94. Thông loại khóa trình. (eBook) Trương Vĩnh Ký
 95. Tiểu sử Long-Vân-Hầu Trương Tấn Bửu. ‎Lê Thọ Xuân
 96. Tìm hiểu từ nguyên. (Tự điển)
 97. Tìm hiểu về Cải Lương. Huỳnh Ái Tông
 98. Tỉnh Bến Tre trong lịch sử Việt Nam (từ năm 1757 đến 1945). Nguyễn Duy Oanh
 99. Tôi giết Nguyễn Bình (Hồi ký của Tham Mưu Trưởng trung đoàn 25 Bình Xuyên). Trần Kim Trúc‎
 100. Trận chiến cuối cùng. Bảo Định‎
 101. Trước khi bão lụt tràn tới: Bảo Đại - Trần Trọng Kim và Đế Quốc Việt Nam 9/3/1945 - 30/8/1945 (2018). Phạm Cao Dương
 102. Trương Công Thiệt Lục. Dương Mạnh Huy (Huyền Mặc Đạo Nhân)
 103. Trương Vĩnh Ký. Lê Thanh
 104. Từ điển Hán Nôm.
 105. Tự vị An Nam-Pha Lang Sa (1877). J.M.J.
 106. Tự vị tiếng nói miền Nam. Vương Hồng Sển
 107. Tục ngữ, Cổ ngữ, Gia ngôn. Huỳnh Tịnh Của
 108. Từ-Điển Văn-Liệu. Nguyễn Văn Minh
 109. Tuyển tập thơ Việt Nam Chiến Đấu. Nhiều tác giả
 110. Văn học miền Nam - Văn học Hà Tiên. Đông Hồ
 111. Văn Học Miền Nam: Tổng Quan. Võ Phiến
 112. Văn Học Nam Hà (bản in năm 1972). Nguyễn Văn Sâm
 113. Văn-Doan thơ. Đặng Lễ Nghi
 114. Việt Hán Tự Điển. Huỳnh Minh Xuân
 115. Việt Nam Sử Lược. Trần Trọng Kim
 116. Việt Nam Tự Điển. Hội Khai Trí Tiến Đức
 117. Việt Nam Tự Điển. Lê Văn Đức - Lê Ngọc Trụ
 118. Việt Nam văn phạm. Trần Trọng Kim‎
 119. Việt ngữ chánh tả tự vị. Lê Ngọc Trụ‎
 120. Việt ngữ tinh nghĩa từ điển. Long Điền Nguyễn Văn Minh
 121. Việt Sử Tiêu Án. Ngô Thời Sĩ
 122. Việt Sử Toàn Thư. Phạm Văn Sơn
 123. Việt-Nam Cộng-Hòa: Tổ chức chánh-trị, hành-chánh, tư-pháp và tài-chánh (1959). Đào Văn Hội
 124. Vĩnh Long nhơn vật chí. Nguyễn Văn Dần & Lê Văn Bền
 125. Vĩnh Long xưa và nay. Huỳnh Minh
 126. Võ Trường Toản. Nam Xuân Thọ