Tiểu sử

Tên thật là Nguyễn Viết Quang, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1938 tại Vĩnh Long.

Cựu học sinh Collège de Vĩnh Long, rồi Trung Học Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho và Trung Học Chu Văn An, Sài Gòn.

Năm 1967, nhập ngũ khoá 26 trường Bộ Binh Thủ Đức khi đang theo học năm thứ hai Đại Học Dược Khoa Sài Gòn.

Sau khi rời quân trường, lãnh nhiệm vụ Trưởng Ban Chính Trị Chi Khu Trị Tâm, Trưởng Ban Chính Trị Chi Khu Lái Thiêu, Bình Dương, kế tiếp là Sĩ Quan Ban Thông Tin Báo Chí Sư Đoàn 5 Bộ Binh rồi Sĩ Quan Ban Thông Tin Báo Chí Quân Đoàn III & Quân Khu 3.

Trong thời khoảng này, Hồ Trường An vẫn liên tục tham gia sinh hoạt văn nghệ và là cộng tác viên của nhiều tờ báo xuất bản tại Sài Gòn trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 như Tranh Thủ, Tiền Tuyến, Tiền Phong, Tin Sách, Bách Khoa, Tin Văn, Tiểu Thuyết Tuần San, Bút Hoa, Minh Tinh, Vấn Đề, Văn Học...

Sau 30 tháng 4 năm 1975, khi tị nạn tại hải ngoại, từng là Tổng Thư Ký Tòa Soạn các tập san Quê Mẹ, tập san Làng Văn và cộng tác với nhiều tạp chí như Bút Lửa, Lạc Hồng, Viên Giác, Hồn Nước, Lửa Việt, Nắng Mới, Văn, Văn Học, Thế Kỷ 21, Gió Văn, Hợp Lưu, Sóng, Đẹp, Xây Dựng, Hải Ngoại Nhân Văn, Phương Trời Cao Rộng, Người Việt...

Hồ Trường An viết nhiều thể loại nên ngoài bút hiệu Hồ Trường An còn ký nhiều bút hiệu khác như Đào Huy Đán, Đinh Xuân Thu, Đông Phương Bảo Ngọc, Hồ Bảo Ngọc, Người Sông Tiền, Nguyễn Thị Cỏ May, Đoàn Hồng Yến, Đặng Thị Thanh Nguyệt...

Tự truyện dài Phấn Bướm ấn hành năm 1986 tới nay đã xuất bản gần 60 tác phẩm thuộc nhiều thể loại gồm 22 truyện dài, 12 tập truyện ngắn, 22 tác phẩm biên khảo và 2 tập thơ Thiên Đường Tìm Lại (2002), Vườn Cau Quê Ngoại (2003).

Hồ Trường An hiện định cư tại Pháp.

(Trích Núi Cao Vực Thẳm, Nxb Tiếng Quê Hương, 2010)