Kim Gia Định Phong Cảnh Vịnh
Hai Đức, tác giả bản văn lục bát xưa nhất (1882) nói về Sàigòn sau khi người Pháp đến: Kim Gia Định Phong Cảnh Vịnh. Bản văn nầy do Trương Vĩnh Ký phiên âm từ chữ Nôm ra chữ quốc ngữ. Nay được Nguyễn Văn Sâm giới thiệu và chú thích


Google Gadget - "Include gadget (iframe)"