Nước mắt ly rượu

Rượu trong ly sóng sánh,
Theo từng tiếng thở dài.
Rượu ngoài ly đông lạnh,
Giọt nước mắt quan hoài. (NVS)


Nốc nữa bạn, thỏa nam nhi chi chí,
Kỳ vô phong xệ lắm chớ ủ ê.
Mượn nước đắng nuốt trôi sầu vạn kỷ,
Dùng âm thanh tiêu diệt những ê chề.

Nốc nữa bạn, chuyện quê nhà kệ nó,
Mặt dàu dàu giúp chó được cho ai.
Số con rệp chúng không mang chữ thọ,
Tội tình chi đeo đẳng nỗi u hoài?

Nốc nữa bạn, tức chi phường lớn họng,
Từ ngàn xưa màn kịch giống nhau thôi.
Tay ăn cướp giết người tay chuông gióng,
Vậy mà coi, đủng đỉnh chóp bu ngồi.

Nốc nữa bạn ta đang già rồi đó,
Chục năm nay bó rọ xứ nầy đây.
Bao chí lớn mang theo còn xếp xó,
Tiếc chi ‘gan’, cuộc sống vốn cù nhầy!

San Antonio, TX, 5/1981
(Trích Hội Thơ Tỵ Nạn, 1/1988Pháp Quốc, trang 16)