Văn Chương Tranh Đấu Miền Nam

 1. Nhìn Lại Những Công Trình Nói Về Nền Văn Chương Nam Bộ 45-50
 2. Triều Sơn, nhà luận lý học hướng về quần chúng
 3. Nguyễn Bảo Hóa, sử gia với lập trường người dân bị áp bức
 4. Phạm Thu Cảnh, nhà văn kháng chiến truyền thống Tự Lực Văn Đoàn
 5. Võ Hòa Khanh và sự tranh đấu trong lao tù
 6. Sơn Khanh và vấn đề giai cấp
 7. Liên Chớp và động lực thúc đẩy cách mạng
 8. Nguyễn Xuân Mỹ và con đường nhập thế cứu nước
 9. Hoàng Tấn và niềm khổ đau tranh đấu dở dang
 10. Hoàng Mai, nhà thơ của sự xung đột giữa lý tưởng cứu nước và ý thức cá nhân
 11. Việt Tha và triết lý của đời tù nhân
 12. Thẩm Thệ Hà và diễn trình ý thức cách mạng
 13. Bùi Nam Tử và sự trưởng thành tư tưởng của người phụ nữ Việt Nam
 14. Vũ Xuân Tự và cái hại của tài xỉu
 15. Dương Tử Giang và sự cởi lớp của người cách mạng
 16. Nghiêm Lang, nhà thơ trào phúng thời sự
 17. Vũ Anh Khanh và hai thế giới mâu thuẫn
 18. Lý Văn Sâm và con người cố thoát ra khỏi sự vây hãm của thành thị u buồn
 19. Quốc Ấn và những người đi tìm sự bình đẳng
 20. Hợp Phố, tác giả của tình người và tình dân tộc
 21. Phi Vân và sự trở mình của người dân quê
 22. Hồ Hữu Tường và sứ mệnh giai đoạn của phụ nữ ý thức
 23. Nhóm Chân Trời Mới với văn chương tả chân xã hội
 24. Đại cương thi ca Nam Bộ
 25. Vài lời cuốn sách
 26. Mục lục