Tâm tình nho nhỏ

Sáng nay thức dậy, nhớ tới lời mời ân cần của GS Nguyễn Thanh Liêm đi dự sinh nhựt của anh vào ngày Thứ Bảy 21/11 tới đây mà tôi đã hứa, nay có chuyện nhà đành hồi, thấy mình như có lỗi.

Thôi thì làm một cái gì đó tỏ ra mình biết đã thất lễ với đàn anh. Một cái thiệp birthday mua ở tiệm thuốc Walgreen viết thêm mấy dòng? Một cú phone kể lể con kà con kê là bởi, vì bởi, tại nọ tại kia? Làm thinh nín thở qua sông với lời tự an ủi có mợ thì chợ vẫn đông sau nầy gặp lại nếu anh có nhắc thì xin lỗi đã quên hay bận việc ngày hôm đó?

Nhiều cách trả lời quá nhưng cuối cùng tôi nghĩ GS Liêm xứng đáng để được mình xin lỗi bằng văn chương.

GS Liêm là người đi trước tôi ở nhiều mặt vì anh lớn hơn tôi 7, 8 tuổi. Khi anh học lớp cuối ở trường Petrus Ký thì tôi mới chập chững bước vào năm Đệ Thất (1954), khi anh làm Hiệu trưởng thì tôi mới bắt đầu đi dạy đâu đó (1964), khi anh ghi danh Cao Học với Cha Thanh Lãng thì tôi mới tò te một hai chứng chỉ Cử nhân và chưa dám bắt chuyện với Cha dầu rất muốn, khi anh đậu Tiến Sĩ bên Mỹ thì tôi vài năm sau (1979) nằm ở trại tỵ nạn Tanyung Ungat, Indonesia, để rồi chẳng bao giờ bước kịp anh về chuyện nầy.

Anh đi trước, là đàn anh, nhưng chưa bao giờ là người cấp trên của tôi. Tôi chỉ biết GS Liêm chừng mười năm sau khi qua đến Mỹ thôi, tại sao lại có cảm tình?

Đó con người của anh trong quá khứ, đó là cái tâm trong sáng của anh khi thực hiện những công việc có tác dụng đẩy mạnh lên những ý thức tốt của cộng đồng người Việt hiện nay. Có thể về chi tiết, có người không đồng ý với tính cách ‘đa sự’, có mặt hơi nhiều nơi của anh, tôi thì coi anh như một yếu tố xúc tác có tác dụng tạo sự đoàn kết và dấy lên tiếng chuông trống bắt đầu của những chuyện cộng đồng có tính cách củng cố hơn niềm tin chánh nghĩa nơi Người Việt Quốc Gia.

Bèn bóp trán viết hai câu đối tặng anh, nhờ một gương mặt cũng được nhiều người thương và cũng đa sự như anh, đa sự cần thiết cho ngưòi Việt ở Hải Ngoại.

Xưa thanh liêm tròn công vụ danh thơm vang lừng trong nửa nước,
Nay thanh bần say văn hóa lời khen nức tiếng khắp năm châu.