GS TRẦN VĂN KHÊ
Và Âm Nhạc Học Dân Tộc

GIỚI THIỆU GS TRẦN VĂN KHÊ:

 1. Thu Tứ. Trần Văn Khê
 2. Trần Quang Hải. Trần Văn Khê: Thân thế và sự nghiệp
 3. Đỗ Hồng Ngọc. Đời thường Giáo sư Trần Văn Khê…
 4. Anh Vân. Nghe 'Dạ cổ hoài lang' tại nhà GS Trần Văn Khê
 5. Sinh hoạt nghệ thuật tại Việt Nam của GS Trần Văn Khê (hình ảnh)

SINH HOẠT NGHỆ THUẬT

 1. Trần Văn Khê. Gánh Hát Đồng Nữ Ban
 2. Phỏng vấn GS Trần Văn Khê về âm nhạc Phật giáo Việt Nam (Nhuận Bình thực hiện)
 3. Trần Văn Khê. Âm nhạc tài tử cải lương tại miền Nam vào đầu TK 20
 4. Trần Văn Khê. Tôi gắn bó với âm nhạc nhờ thiên duyên (phỏng vấn)
 5. Phỏng vấn GS Trần Văn Khê về nhạc dân tộc
 6. Giới thiệu buổi nói chuyện về nhạc tài tử cải lương miền Nam của GS Trần Văn Khê (ghi âm)
 7. Phần I - Buổi nói chuyện của GS Trần Văn Khê về nhạc tài tử cải lương miền Nam (ghi âm)
 8. Phần II - Buổi nói chuyện của GS Trần Văn Khê về nhạc tài tử cải lương miền Nam (ghi âm)
 9. GS Trần Văn Khê nói chuyện về hát bội (ghi âm)
 10. GS Trần Văn Khê ngâm thơ Hổ Nhớ Rừng (video)

Trang Nhà


Giáo Sư Trần Văn Khê
(Do Đỗ Hồng Ngọc vẽ, Paris 1997)