Giáo sư Lê Văn tạ thế

Giáo sư Lê Văn (1923-2009)
LOS ANGELES (NV) - Cựu Khoa Trưởng Ðại Học Sư Phạm Huế Giáo Sư Lê Văn, phu quân của Giáo Sư Lê Bảo Xuyến, tạ thế lúc 8 giờ 30 phút tối ngày 31 tháng 12 năm 2010, tại bệnh viện Cedars Sinai, Los Angeles, hưởng thọ 83 tuổi sau gần 3 tuần được chữa trị tận tình của các bác sĩ và nhân viên phụ trách.

Giáo Sư Lê Văn là một nhà giáo dục đã đóng góp công sức gần cả đời cho nền giáo dục của các thế hệ trẻ kế tiếp. Trước năm 1975, Giáo Sư Lê Văn từng là khoa trưởng Ðại Học Sư Phạm Huế từ khi ở Pháp về là năm 1958 cho tới 1964 thì được chuyển vào Saigon nhận chức phó khoa trưởng Ðại Học Sư Phạm Saigon cho đến năm 1975. Trong thời gian ở Huế,Giáo Sư Lê Văn là người sáng lập ra trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế trực thuộc Ðại Học Sư Phạm Huế.

Sau năm 1975, Giáo Sư Lê Văn tiếp tục công việc giáo dục cho lớp trẻ. Ông nhận công việc làm Phối Trí Viên cho chương trình Huấn Luyện Nghề Nghiệp cho người tị nạn tại Trung Tâm Giáo Dục Lincoln của học khu Thống Nhất Garden Grove.

Từ 1976 đến năm 1995 là năm ông về hưu, giáo sư đã phụ trách công việc Thẩm Vấn Viên của Bộ Giáo Dục Tiểu Bang California về chương trình giáo dục cho học sinh tị nạn và học sinh di dân. Ðồng thời giáo sư cũng là hội viên của Hiệp Hội Văn Hóa Giáo Dục Ðông Nam Á trong thời gian này.

Thời gian hưu, giáo sư đã dành nhiều thì giờ làm chủ biên tập san Dòng Việt, một tạp chí văn học giáo dục, mỗi năm ra hai số và đã được tới 23 số. Trong thời gian này, giáo sư tham gia vào Viện Việt Học ở Nam California trong chức vụ cố vấn của Viện.